2017-01-11

30 argument som kreationister inte ska använda - del 1

Evolutionists continually revise their theories because of new data, so it should not be surprising or distressing that some creationist scientific theories need to be revised too.
- Creation.com: Arguments we think creationists should NOT use

Det känns mycket märkligt att läsa en text på en kreationistisk sida och inse att den inte är riktad till evolutionister (som undertecknad) utan andra kreationister. Så tanken på att ändra sig ska varken förvåna eller oroa? Det skulle kunna uppfattas som en satir, men är helt ärligt menat.

Listor som den följande finns i lite olika varianter. Den jag återger här kommer från det "pålitliga" (eller hur man nu ska uttrycka det) Creation Ministries International. De grundades 1977 och har sålunda varit med ett tag. De är ungjordskreationister och tror att såväl människan som Jorden, solen och allt annat skapades för 6000 år sedan vilket gör dem mer underhållande än deras ljummare och vettigare bröder och systrar i Kristo som inte avfärdar precis allt vetande och tänkande till förmån för några strofer i en bronsålderssaga.

De argument i listan som jag nog finner allra intressantast är de som kreationister inte använder, åtminstone enligt CMI; enligt dem kommer de från meningsmotståndare, om syftet nu är satir eller att angripa lättare mål än faktiska kreationisters faktiska argument (s.k. halmgubbar). Att de ändå tas med i listan indikerar att faktiska kreationister tagit hittepå-argumenten på allvar, och använt dem som vore de riktiga argument ... Vilket antyder att skillnaden mellan äkta och "oäkta" kreationistiska argument inte är fullt så stor som CMI påskiner.

Några av argumenten är värda betydligt längre utläggningar. Jag lär återkomma till en del av dem.

1. Darwin ändrade sig på dödsbädden
Denna historia är påhittad av en viss Elizabeth Cotton, lady Hope (1842-1922). Hon var en god kristen som påstod att hon besökte Darwin när han låg för döden och att han ångrade att han någonsin skrivit något om evolutionen. Hennes skröna har cirkulerat sedan 1915. Och som CMI påpekar, en läras sanningshalt påverkas ändå inte av att en känd företrädare skulle ändra sig. I så fall hade Bibeln varit långt värre ute än någonsin evolutionen (nämner CMI inte).

2. Det grunda måndammet bevisar att månen inte är gammal
När man började planera för besök på månen var en osäkerhetsfaktor bland otaliga månytans beskaffenhet. Där får ju grus, sand och damm vila ostört på ett helt annat sätt än här på jorden. Tänk om allting ansamlats i ett gigantiskt dammhav i vilket varje besökare, maskin som människa, obönhörligt skulle sjunka ner och försvinna? Så småningom förstod man att så inte är fallet. Och det faktum att månytan går att promenera på säger ingenting om månens ålder.

3. När NASA beräknade jordens bana bakåt i tiden fann de att att en dag saknades
Den här skrönan minns jag inte om jag hört förut men den är avgjort värd närmare studier. I korthet ska den gå tillbaka till 1890 då en professor (i militärhistoria) vid Yale försökte leda i bevis att prick 24 timmar "saknades" i historien, nämligen beroende på episoden i Josua 10:12 då solen och månen stod stilla. Den ska så småningom ha förbättrats, först med tvivlande forskare, längre fram med NASA och datorer.

4. Månlandningarna är fejk
"CMI reminds readers that we are pro-Bible rather than anti-establishment for the sake of it."

5. "Jorden är platt"
Vad Bibeln säger om jordens form är inte självklart, men det är åtminstone inte i närheten så mycket som en del tror; det är ett historiskt faktum att kyrkan aldrig lärt ut jordens platthet; och vad folk i allmänhet beträffar kan uppfattningen ha varierat, men alla med minsta gnutta världsvana hade koll på läget. Det är nog mer än man kan säga om en och annan fundamentalist som på senare tid (för läran är inte ny) fått för sig att Gud sagt att jorden är platt.

6. Mammutar snabbfrystes under syndafloden
Här skriver faktiskt CMI att "detta motsägs av det geologiska sammanhang i vilket mammutar hittas". Faktiskt, eftersom ungjordskreationister har redigt lite till övers för geologi och geologiska sammanhang i övrigt, annat än när den kan skruvas till deras världsbild såklart. Däremot har påståendet om att bevarade mammutar skulle ha djupfrysts på märkvärdigt kort tid förekommit i blandade opålitliga sammanhang; Velikovsky är den jag kommer på just nu.

7. Fynd av människor i "gamla" lager, i Castenedolo och Calaveras, visar att den geologiska lagerföljden inte kan användas
Skallen från Castenedolo kom från en medeltida grav, där kroppen alltså grävts ner i ett äldre geologiskt lager.
Den guldförande grus-människan från Calaveras var ett skämt som togs på allvar.

8. Dubois avfärdar Javamänniskan som "felande länk" och påstår att den bara var en jättestor gibbon-apa
Historierna om Eugène Dubois, Javamänniskans upptäckare, har blivit klassiker i genren. Men Dubois avfärdade inte alls evolutionen, utan föll snarare offer för sina excentriska idéer om den. När Dubois försökte skapa en människa av fragmenten från Java så blev den gibbon-artad just på grund av att människans anfader skulle se ut så enligt Dubois evolutionslära. Stephen Jay Gould skrev om detta i kapitlet "Men of the Thirty-Third Division" i Eight Little Piglets, som CMI faktiskt hänvisar till. Jomen.

9. Den japanska trålaren Zuiyo-maru fångade en död plesiosaur nära Nya Zeeland
Vad trålaren fick upp 1977 var en sedan rätt länge död brugd. När en brugd ruttnar så försvinner huvudets mjuka delar före ryggraden och "kraniet", med resultatet att det hela påminner om en svanödla.

10. Termodynamikens andra lag började gälla vid syndafallet
CMI konstaterar att termodynamikens andra lag eller huvudsats (som görenkelt uttryckt innebär att oordningen ökar i universum) inte bara är av ondo, som en del tydligen fått för sig – om nu inte detta hör till halmgubbarna ... Till exempel friktion, där ordnad rörelse omvandlas till oordnad värme. Och så tar CMI ett bibliskt exempel, och konstaterar att om T2L inte funnits i Eden så skulle Adam och Eva inte ha kunnat gå med Gud Fader i lustgården utan bara halka omkring.

Med den bilden för ögonen avslutas första delen av argument som kreationister inte ska använda.

Fortsätt på Faktoider: 30 argument som kreationister inte ska använda - del 2

2 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Även om Darwin av någon anledning (trött på allt dj-a oväsen) ångrat sig så fanns ju Wallace som ju kom till samma slutledningar som Darwin ungefär samtidigt. Anden var alltså ur flaskan på flera ställen. Finns det någon som påstår att W ångrat sig?

Anonym sa...

Det finns många, många tokigheter med det här argumentet. Jag har nu läst Elizabeth Cottons skildring av hennes möte med en döende Darwin. Hon påstår förvisso att Darwin blev troende kristen mot slutet av sitt liv. Hon påstår också att detta hände:

He seemed greatly distressed, his fingers twitched nervously, and a look of agony came over his face as he said: "I was a young man with unformed ideas. I threw out queries, suggestions, wondering all the time over everything, and to my astonishment, the ideas took like wildfire. People made a religion of them."

Inte ens i Elizabeth Cottons' skildring påstår alltså den döende Darwin att hans evolutionsteori är fel. Han är bara missnöjd med hur den blev mottagen. Detta kan rymma ett korn av sanning eftersom han tyckte illa om socialdarwinism med flera dumheter.

Sedan finns det förstås oändligt många andra skäl till att detta är ett dumt argument mot evolutionen. Elizabeth Cottons skildring är nästan säkert bara ljug eller hittepå -Darwins barn säger att hon aldrig besökte Darwin och att Darwin aldrig övergav sin agnostiska inställning. Vad en döende Darwin sa eller trodde på dödsbädden är förstås helt irrelevant för en vetenskaplig teoris giltighet.

Sensemaker