2014-08-13

Linjer och kryss av Curry och Hartmann

Currylinjer och Hartmannlinjer är kraftfält som sägs finnas över hela jordens yta. De utgörs inte av elektromagnetism, radioaktivitet, värme eller någon annan känd fysikalisk kraft, utan något helt annat, nytt och märkvärdigt kallat jordstrålning (E-strålning efter det tyska och engelska ordet för jord). Denna kan inte upptäckas med våra sinnen eller mätapparater, enbart med slagrutor.

De olika linjesystemen är påfallande lika: linjerna löper raka med jämna mellanrum. Det förekommer olika uppgifter om detaljerna i systemens geometrier, vilket kan tyckas lite märkligt om det nu är verkligheten man studerar. I svenska typfall (varianter förekommer) beskrivs Currylinjerna som varande 2-5 dm breda med 4 meter mellan sig. Hartmannlinjerna är något smalare och tätare, de bildar kvadrater med 1,5 meters sida. Rutnäten eller gittren ligger i olika vinklar vilket bildar ett komplext system av kors och dubbelkors.
Detta har allt liv på jorden, enligt idéerna, att förhålla sig till. Uppgifter om exakt hur organismer påverkas varierar. Olika linjer och kors sägs påverka olika djur och växter positivt eller negativt. Man kan även tala om negativa och positiva linjer och kors, vilket inte förklarar mer men ger fler möjligheter att justera påståenden i efterhand.

Jordstrålning finns, såvitt vi vet, inte. Om den funnits och påverkat oss så hade den naturligtvis gått att mäta. Slagrutor kan ge utslag lite då och då men det beror endast på den som håller i dem: psykologi, inte fysik.

De som tror på det hela tror även att folk förr visste hur det fungerade, och planerade byggen och vägar efter dem. Belägg för dessa intressanta idéer saknas helt. Många har jämfört med de mystiska krafter som Feng shui sägs beskriva. Bortsett från att ingen av lärorna har mycket med verkligheten att göra så är en annan fundamental skillnad att jordstrålningslinjerna är tämligen svåra (men inte omöjliga) att flytta, medan man i Feng shui säger sig rikta om och flytta runt energierna mest hela tiden.

Namnen kommer från Manfred Curry och Ernst Hartmann som upptäckte ("återupptäckte" enligt troende) respektive linjetyp. Båda verkade i Tyskland i mitten av 1900-talet, och denna moderna vidskeplighet är också särskilt vanlig där. Intressant nog uppfanns själva slagrutorna, så vitt vi vet, i Tyskland på medeltiden.

2 kommentarer:

Udda Boktips sa...

Har inte någon av dessa typer av linjer på jorden kopplats samman med så kallade "ley lines" (vet ej svensk beteckning)? Dessa är ju också raka (oftast?) men inte alls så täta som de ovan nämnda.

Hexmaster sa...

De nämns ofta i samma sammanhang och det är samma sorts folk som tror på dem. Men leylinjer är framför allt, som du säger, inte i närheten lika täta, oavsett hur man definierar dem.