2014-08-14

Alexanders grav..?

I norra Grekland har man hittat en mycket stor gravanläggning. Den härrör tydligen från omkring 300 f.Kr., en tid då en synnerligen namnkunnig herre från den delen av världen begravdes.
En tjänsteman vid grekiska kulturdepartementet säger till nyhetsbyrån Reuters att det för närvarande inte finns några bevis för att graven skulle kunna kopplas till Alexander den store, kung i det antika Makedonien och legendarisk fältherre som bland annat lade under sig det persiska riket.
- Gravfynd i Grekland - Alexander den stores viloplats? DN 12 augusti 2014

Det framgår inte om den anonyme tjänstemannen svarade på en fråga eller självmant gjorde påpekandet.

Men att jättegraven skulle ha några kopplingar till Alexander den store är inte alls självklart. Till att börja med ligger den inte i Alexandria. Det är nämligen dit, till staden Alexander grundade och gav sitt namn, som eniga antika källor förlägger hans grav (närmare bestämt den tredje, sedan han efter några märkliga turer först begravts i Memfis, sedan i Alexandria och till sist i ett större mausoleum i samma stad).
Den nedskrivna traditionen är klar över att den tredje och sista graven låg där Alexandrias huvudvägar åt norr-söder och öst-väster korsades. Octavianus, den blivande kejsar Augustus, besökte Alexandria kort efter Kleopatra VII:s självmord år 30 f.Kr. Han sägs ha sett Alexanders stoft, lagt blommor på graven och ett gyllene diadem på hans mumifierade huvud. Det sista belagda besöket till graven gjordes av kejsar Caracalla år 215 e.Kr. Förmodligen skadades graven, och blev kanske rentav plundrad, under de politiska omvälvningar som skakade Alexandria under Aurelianus styre kort efter år 270. Vid 300-talet var gravens läge inte längre känt, om man kan lita på uppgifterna från flera tidiga kyrkofäder.
- Archaeology: Hunting Alexander's Tomb, Robert S. Bianchi, 11 novemer 2011

Det ska naturligtvis bli ytterst intressant att följa rapporteringen från Amfipolis. Alexander var sannerligen inte den ende intressante personen vid den tiden. Själv gillar jag tanken på att graven skulle vara en ståndsmässig viloplats given åt Alexanders lärare Aristoteles, men det är mest önsketänkande ...

Inga kommentarer: