2014-08-28

Död mans händer

En version bland flera
"Now, what's peculiar about that dead man's hand is that there ain't any two men agreed as to what it is or how it come to be in the hands of a man that couldn't bet more chips on it."
"I always heard tell it was jacks and eights," said the barkeep, dusting off a place on the porch rail for a seat.
- "The dead man's hand - pat or drawn?", The Sun (New York), 30 maj 1909

James Butler Hickock, långt bättre känd som "Wild Bill" Hickock, mördades den 2 augusti 1876 på Nuttal & Mann's Saloon i Deadwood, Dakota-territoriet. Vid tillfället spelades kort, och kortspel hade även spelat en roll i mordets upprinnelse.

Nu kommer knäckfrågan: Vilka kort var Wild Bills sista hand?

Uppgiften är till synes lätt funnen: Handen utgjordes av par i äss och par i åttor, alla svarta, samt ett femte omdiskuterat kort. (Definitionerna varierar en aning.) Den kallas, får man också reda på, Dead man's hand till minne av Hickock.

Detta är vitt spridd information som, vad det förefaller, är felaktig. Det äldsta belägget för begreppet lär vara från 1886. Men dels det var inte förrän på 1920-talet som det fick en koppling till Hickock (på grund av en bok som då gavs ut), dels har definitionerna varierat. 1886 var ödeshanden kåk i knektar och tior, längre fram kan man hitta definitioner med knektar och åttor, äss och åttor, och säkert många fler - se Straight Dope-artikeln för några belagda exempel, i ett sammanhang där belägg inte behöver vara alltför vanliga.

Jag vet inte om några pokerspelare idag av rent vidskepliga skäl försöker att undvika någon särskild hand, oavsett definition eller namn. När termen började användas så var den levande skrock (och nog frodas sådant än idag i den branschen), men utan koppling till Wild Bill; den tanken uppstod senare.
At length the "Parson" pushed in all,
And his form with weakness seemed to fall;
His head and his hand he slowly bent,
And his fate to cruel Fortune lent.
The greatest bet of the night was there,
And Gambler Jim raised up his chair.
He wrinkled his brow and he "skinned" his cards,
And he glanced around at his gambling pards.
One by one they 'laid 'em down."
"I'll call," says Jim, "if he does me brown.
Now, watcher got? I'll call yer bluff.
Mine's deuces - say, ain't them enough?
But the "Parson's" soul has passed away -
He had cashed in his chips, as gamblers say.
So they turned his cards to see what he had.
Jim scowled as he said, "Say, I feel kinder bad,
Bad I'm glad that he won, for he made a good stand."
There were jacks and eights in the dead man's hand.
- "Jacks and Eights", Philipsburg Herald, 28 mars 1901

Straight Dope: Was Wild Bill Hickock holding the "dead man's hand" when he was slain?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Pushing up the ante, I know you got to see me
Read 'em and weep, the dead man's hand again
I see it in your eyes, take one look and die
The only thing you see, you know it's gonna be
The ace of spades, the ace of spades

Hexmaster sa...

Ha! Guldstjärna till den kommentaren.

"I'm more into the one-arm bandits actually, but you can't really sing about spinning fruit" -- Lemmy