2014-08-15

200 års fred

Den 14 augusti 1814 slöts konventionen i Moss. Den innebar eld upphör mellan Sverige och Norge, att Norges kung avgick, en union mellan länderna (snarare än erövring), med mera. Så här i efterhand kan vi även konstatera att den innebar början på den svenska nominella icke-krigföring som varar än idag.

För samtida betraktare var sådant, som så ofta, betydligt svårare att urskilja. Läsare av Fahlu Weckoblad fick krigsskildringar i över en vecka efter freden. Först den 27 antyds att någonting är på gång, och då inte tydligare än så här:
Karlstad den 20 augusti - Enligt nu inkommen officiell underrättelse från H. K. H. Kronprinsen [Bernadotte], har ett stillestånd på tvenne månader blivit avslutadt med norska folket. Villkoren därvid är ännu icke meddelade. De vid Eda skans stationerade och under marsch dit varande trupper (undantagande Västerbottens regemente) skola genast genom tågmarsch återvända till sina hemorter.


Inga kommentarer: