2012-01-04

Frenologi

Vad är nu detta?Om man inte vet, så är det omöjligt att gissa.Det är en frenologisk "karta" över huvudet, som visar var olika sorters tankar, känslor och sinnen sitter. Det var heller inte bara av akademiskt intresse - långt ifrån.

Folk tänker ju olika, och kan vara mer eller mindre humoristiska, religiösa, logiska, försiktiga osv. Enligt frenologin beror det på att de delar av hjärnan som ägnar sig åt respektive fält är olika välutvecklade. Och för att allt ska få plats därinne, så får skallbenet anpassa sig; den inre psykologiska anatomin återspeglas av knölar och gropar på utsidan. Genom att känna på din skalle kan jag tala om hur du är.Här är en karta (klicka för större bild) som åtminstone är lättare att använda, även om jag inte begriper hur de fyra vyerna hänger ihop. Om du till exempel har stark självkänsla, så har du också en bula högt upp på bakhuvudet, och omvänt. Finns där en grop, så är din självkänsla svag. Och så vidare.

Antalet "organ", som delarna kallades, varierade som synes mellan olika frenologiska forskare; Lärans grundare Franz Joseph Galls ursprungliga 27 är här 33, andra räknade tydligen med 43, och porslinshuvudet ovan har som synes betydligt fler. Resultatet torde bli detsamma.

Läran var nu aldrig särskilt respekterad inom facket, men ganska spridd under en stor del av 1800-talet. Den hängde med en bit in på 1900-talet, men blev snabbt en allt mer marginell företeelse även i de mest godtrognas rike, för att så småningom bli tämligen bortglömd av andra än sådana som intresserar sig för tillvarons besynnerligare aspekter.

Att frenologin försvann berodde knappast på att man överväldigades av de tunga beläggen mot eller torftiga för, och absolut inte på att folk blev smartare; man tröttnade helt enkelt, och övergick till andra för stunden mer spännande läror. Och där är vi förresten än idag.

2 kommentarer:

Korpen sa...

Då tycker jag bättre om retro-frenologi.

Hexmaster sa...

Äh. Glömde jag bort den?

Retrofrenologi: Bli en bättre människa genom att få knölar på huvudet.

Eller för att citera påhittaren sankt Terry: "You can go into a shop in Ankh-Morpork and order an artistic temperament with a tendency to introspection. What you actually get is hit on the head with a large hammer, but it keeps the money in circulation and gives people something to do."