2019-06-20

Varför Georgien heter Georgien

På det egna språket heter landet Sakartvelo. På europeiska språk heter det ofta något som påminner om personnamnet Georg. Redan på 1200-talet förklarade en biskop (i en viktig historik över de korståg som han själv bevittnade) att invånarna var så förtjusta i helgonet Sankt Georg/Giorgio/Göran/... att de uppkallat sitt land efter honom. Och denna oriktiga förklaring kan man se än idag, åttahundra år senare.

För den är inte bara enkel och lätt att komma ihåg utan även oriktig. Och som så ofta är den etymologiska forskningen osäkrare och krångligare, även när expertisen är relativt överens.
According to several modern scholars, "Georgia" seems to have been borrowed in the 11th or 12th centuries from the Syriac gurz-an/gurz-iyan and Arabic jurjan/jurzan, derived from the New Persian gurg/gurgan, itself stemming from the Middle Persian warucan of unclear origin, but resembling the eastern trans-Caspian toponym Gorgan, which comes from the Old Persian varkâna-, "land of the wolves".
- Wikipedia: Name of Georgia (country)

Inga kommentarer: