2018-11-08

Gerrymandern

- Originalet från 1812 finns naturligtvis på Wikipedia: Gerrymander

Gerrymander och gerrymandering är engelska glosor som dyker upp då och då. De avser uppdelning av valkretsar på ett sådant sätt att det gynnar den egna sidan. Vet man hur sympatierna är geografiskt fördelade så kan olika uppdelningar göra mycket stora skillnader (naturligtvis förutsatt att det politiska systemet är så funtat att sådant spelar roll).

Det abstrakta exemplet från Huffpost (It’s Time To Ban Congressional Gerrymandering, 26 maj 2017) kommer inte i närheten av de krumbukter som implementerats i verkligheten. Illionis 4th congressional district bär syn för sägen; den mörkgröna ytan utgör alltså ett distrikt:

It was created after federal courts ordered the creation of a majority-Hispanic district in the Chicago area. The Illinois General Assembly responded by packing two majority Hispanic parts of Chicago into a single district.
- Illinois's 4th congressional district

Begreppet används avgjort mest, men inte enbart, om USA. Där har delstaterna lov att dela upp valkretsarna som de behagar, vilket också plägar inträffa efter folkräkningar och maktskiften. Det var också där som ordet myntades sedan Massachusetts 1812 delades upp i valkretsar som gynnade sittande guvernören Elbridge Gerry; resultatet liknades vid en salamander (bilden ovan), och så bildades ordet efter gerry + salamander.

Förhållandena i Sverige skiljer sig så mycket att det är svårt att jämföra. Om någon nämnvärd gerrymandering förekommit här vore det intressant att höra.

1 kommentar:

Exostor sa...

Huskvarna och Jönköping slogs ihop till en kommun med en gemensam kommunstyrelse enligt ryktet för att socialdemokraterna skulle kunna ta över i Jönköping som innan sammanslagningen var blå, efteråt blev storkommunen röd.