2016-07-01

Motgångar för magisk medicin

Saltå Kvarn är nog den mest kända grenen på det antroposofiska trädet här i landet. Två andra är waldorfskolorna och Vidarkliniken.

Den sista juni 2016 kom två goda nyheter, den ena löjligt fördröjd, som båda rörde antroposofernas magiska homeopatiska* mediciner.

Den ena var att
Stockholms läns landsting, SLL, förlänger inte avtalet för rehabilitering med Vidarkliniken.
- Micaela Torstensson & Ingrid Helander: Bekräftat: SLL bryter med Vidarkliniken, Läkemedelsvärlden 30 juni 2016

Den andra var att
Antroposofiska preparat ska inte ha en särskild ställning inom svensk läkemedelslagstiftning. Dispensen Vidarkliniken haft för att använda preparaten kommer att försvinna om fem år. Tillverkare av antroposofiska medel får ansöka om att få sina preparat godkända av Läkemedelsverket på samma sätt som alla andra, enligt nuvarande lagstiftning.
- Therese Bergstedt: En mörk dag för Vidarkliniken i Järna, SVT 30 juni 2016

Vidarkliniken har sedan 1993, i över tjugo år, fått dispens för sina homeopatiska medel; de har inte behövt följa läkemedelslagen. Varför? Man hade lätt kunnat misstänka att landets mest antroposofiska parti hade ett finger med i spelet. Men en rad regeringar med olika sammansättningar har gett grönt ljus åt kvacksalveriet.
En anledning till att det blev Gabriel Wikström som fick beslutet på sitt bord är för att EU krävt en permanent lösning. Om inte EU satt ned foten kanske de tillfälliga dispenserna hade fortsatt i 20 år till.
- Amina Manzoor: På sikt en vinst för vetenskapen, DN 30 juni 2016

Hur som helst. Nu får antroposofer och homeopater några år på sig för att ta fram de underlag som de haft sedan 1993 på sig att ta fram.
För att tillverkare av antroposofiska medel ska få tid att sammanställa det underlag som krävs för ansökningar till Läkemedelsverket om godkännanden eller registrering av de antroposofiska medel som nu omfattas av det tillfälliga försäljningstillståndet, avser regeringen att lämna förslag till en övergångsreglering.

Avsikten är att övergångsregleringen ska innebära att ett sådant antroposofiskt medel som enligt det särskilda tillståndet fick tillhandahållas på den svenska marknaden fram till och med den 30 juni 2018, under vissa förutsättningar även ska få tillhandahållas efter detta datum. Övergångsregleringen ska gälla i tre år från lagändringens ikraftträdande.
- Marina Szöges: Vidarkliniken har fått dispans men sen drakonisk lag, Dagens Homeopati 1 juli 2016

Läs även om Årets förvillare 2008: Vidarkliniken i Järna och dess chef Ursula Flatters.

Avtalet med SLL tecknades 2012, av misstag får man hoppas. Återstår att se när man sansar sig i Västra Götalandsregionen, Östergötland, Sörmland, Jönköping och Skåne, regioner och landsting som alla har tecknat avtal med Vidarkliniken (källa).


* Om du förläst dig på tidningarnas "faktarutor" och tror att homeopatiska preparat består av substans som "späds ett flertal gånger med vatten" (exempel från GP), se Snabbkurs i homeopati för att inse hur meningslöst många miljarder miljarder gånger det späds.

1 kommentar:

Christian_Henriksson sa...

Region Skåne verkar också dra åt sig öronen.

http://www.sydsvenskan.se/2016-06-30/region-skane-kan-bryta-avtal-med-antroposofisk-klinik