2015-05-26

Faktoid i SAOL

Nyligen kom den fjortonde utgåvan av Svenska Akademiens ordlista ut. Där har de tagit med ett särdeles användbart ord.


3 kommentarer:

jullan sa...

Vad tycker du om Webster's definitioner av ordet?

1. an invented fact believed to be true because it appears in print
2. a briefly stated and usually trivial fact

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/factoid

Det vill säga att "faktoid" betyder både något som är sant och något som inte är sant.

Hexmaster sa...

1. Lite sådär. "Invented" indikerar att någon luras med flit vilket inte behöver vara fallet. Samma sak med "in print". Här är SAOL föredömligt kort och precis.
2. Den betydelsen förekommer också, inte hos mig men det är inte jag som bestämmer över språket. :-) Jag tycker den är onödig eftersom det finns synonymer (kuriosa, eng trivia) men inget annat ord med betydelsen 1.

jullan sa...

Påminner lite om engelskans "literally" som missbrukats så mycket och så länge att det nu även betyder något som inte menas bokstavligt.