2012-02-07

Faktoidernas dag


xkcd: Misconceptions

Wikipedia: List of common misconceptions
Faktoider: Den första Faktoid-dagen - översatt, förkortad och kommenterad.

Den som gjort läxan enligt ovan kan ju alltid ta sig an följande; det är ett urval av de många småfaktoider som Vetenskap & Historia körde med.

Lögndetektorer
Visst är det märkvärdiga maskiner, som utan att tveka eller fela skiljer sanna påståenden från osanna. Varför används de inte mest överallt, i rättssystem, media och politik med mera? Därför att de inte är i närheten så bra som de framställs. Felkällorna är många och stora. (Utan att gå in på trams som de lögndetektorer som sägs kunna göra sitt jobb redan med "klientens" röst, och som monterats in i förvånansvärt många telefonsystem.)

Rött kvicksilver
Detta ämne har tillskrivits en rad egenskaper, där några centrala varit att det ska kunna användas för att skapa kärnvapen, att det därför är mycket eftertraktat bland terrorister, och därför ska vara föremål för skyhöga priser och ljusskygg hantering. Det lär finnas exempel på att mindre världsvana terrorister lurats att köpa substanser som varit dyra, röda och helt värdelösa till varje sorts vapenframställning. Det röda kvicksilvret är en modern vandringssägen.

Werthers självmordsvåg
1774 kom Goethes genombrottsroman Den unge Werthers lidanden ut. Handlingen kortfattat: en ung man lider tills han skjuter sig. Boken gjorde oerhörd lycka, unga lättpåverkade människor tog efter hans klädedräkt ... Och kanske även drevs till att ta livet av sig? Berättelsen om självmordsvågen har blivit en klassiker, och fått stå modell för flera senare motsvarigheter, som t.ex. häromåret efter Michael Jacksons död. Men det är en skröna. Det finns inte ett enda självmord som kunnat kopplas till Werther.

Kritor och krita
Kritor har tillverkats av ett antal olika material. Ett av dem är mineralet krita, ett annat mineralet gips. Kritor behöver alltså inte vara krita.

Artigt niande
Många, såväl yngre som halvgamla, har för sig att "ni" är artigare än "du". Eftersom språket blir vad vi gör det till, blir en uppfattning ett faktum om tillräckligt många delar den. Om man tror att det är någonting gammalt så tar man dock fel. För några generationer sedan var "ni" inte alls artigt, utan tvärtom. Vid god samtalston titulerade man varann: herr och fru, licentiaten och docenten, kaptenen och överstinnan och så vidare.

Smartare med Mozart
För några år sedan kungjordes att man fick bättre resultat på intelligenstest om man före provet lyssnade på musik av Mozart. Inte bara klassisk musik, utan klassisk musik av just Mozart. En av påståendets märkligare konsekvenser var att förhoppningsfulla föräldrar köpte Mozart-skivor åt sina spädbarn... Visst, musiken är det inget fel på, men smartare blir man inte. Studien var illa gjord och vederlades så småningom. Men uppfattningen lever kvar på sina håll.

Exploderande bilar
Om en bil på film kör av vägen i så mycket som styrfart så tumlar den runt ett par tre varv, omvärvas av lågor, och exploderar kort därefter. Om verklighetens bilar var så lättantändliga skulle dödsstatistiken se helt annorlunda ut. Det krävs en hel del för att få en bil att explodera – filmmakarna löser det med sprängladdningar. Den mest absurda konsekvensen av denna myt är de som inte använder bilbälte med motiveringen att de behöver kunna ta sig ut snabbt om de kör av vägen...

Keltiska lievagnar
Kelterna använde stridsvagnar när de stred mot varandra och mot romarna. Det finns dock inga belägg för att de skulle ha varit försedda med långa lieblad som stack ut från hjulnaven. Att man stöter på keltiska lievagnar här och var i exempelvis konsten beror nog på att man blandat ihop olika kulturer. Alexander den store fick sålunda möta persiska lievagnar en gång i tiden.

Mandela som samvetsfånge
Redan när han satt i fängelse besvärades Nelson Mandela av tanken på att det fanns folk som upphöjde till honom någon sorts helgon. Han var ingen samvetsfånge i bemärkelsen att han fängslats enbart för sin politiska uppfattning. Han hade varit ledare för Umkhonto we Sizwe, ANC:s väpnade gren, och i denna koordinerat väpnad kamp mot den vita överheten. Frågan diskuterades mycket i Amnesty när det begav sig: var Mandela ett fall för dem eller inte?

Wegener och kontinentaldriften
Varför lyssnade inte folk på Wegener, och tidigare förespråkare för kontinentaldrift? Såg de inte att Afrika och Sydamerika passar ihop som pusselbitar? Jodå, det hade man gjort i hundratals år. En mer etablerad uppfattning var att kontinenterna en gång suttit ihop, och sedan spruckit upp vid ett eller flera tillfällen. Wegeners kontinuerliga (obs) drift avfärdades eftersom man trodde att jordskorpan var sammanhängande, och inte kände till något sätt som de skulle kunna "driva" genom fasta land på. Man misstrodde även hans uppgifter om hastigheten, som 180 cm/år västerut för Grönland – på goda grunder, då facit är ca 1 cm/år.

Kinesiska lyckokakor
Är lyckokakor kinesiska, japanska eller kaliforniska? Det finns flera teorier som förlägger uppfinnandet till kinesiska eller japanska restauranger i San Francisco eller Los Angeles. Att de inte kommer från Kina är dock helt klart.

Moses betydelse
Faraos dotter gav hittebarnet namnet Moses: "Jag har ju dragit upp honom ur vattnet". Det skulle vara efter hebreiska masah, dra upp. Men namnet är det egyptiska ordet för "född" eller "barn", mss, skrivet så eftersom de inte använde vokaler. Vi känner igen det från många namn som Tuthmosis, "Thoths barn" eller Ramses, "Ras (solgudens) barn". Förmodligen har Moses namn - om han nu är en historisk person - en gång inletts med någon egyptisk gudomlighet, som av förklarliga skäl senare tagits bort.

Svälja tungan
Tungan sitter där den sitter och går inte att svälja, med mindre än att någonting riktigt allvarligt inträffar. Vad uttrycket avser är att tungan på någon som blir medvetslös kan falla bakåt och blockera luftvägen.

Diamonds are forever
Diamanter är det hårdaste naturliga ämnet. Det innebär att det enda som kan rispa en diamant är en annan diamant. Men det innebär inte att de är okänsliga för stötar och slag. Det går att skada och rentav splittra en diamant, även om det inte är enkelt. När större rådiamanter ska delas upp i mer användbara bitar väljer man ofta att klyva dem.

Lianer
Lianer växer inte uppifrån och ner utan nerifrån och upp. Det finns lianer som en fullvuxen människa kan hänga sig i, men bortsett från att växten i sig måste vara tillräckligt kraftig så förutsätter det även att den trasslat in sig tillräckligt ordentligt i grenverket ovan. Ingen verklig Tarzan skulle i längden kunnat förlita sig på lianernas bärkraft och överleva.

Schack matt
Uppges ofta betyda "kungen är död". Det är ett litet men dock missförstånd. Det persiska ordet mat betyder anfallen, hjälplös eller besegrad. I arabiska har det tolkats som mata, "är död".

Bondepraktikan
Denna symbol för gammal traditionell kunskap såg först dagens ljus i Tyskland under tidigt 1500-tal. Den översattes till svenska på 1600-talet. Den mest citerade upplagan är från 1875. Forskningen är heller inte så intresserade av den som man skulle kunna tro, eftersom den varken är särskilt gammal eller genuin.

Änglar
Att änglar skulle ha vingar, gloria, vita nattlinnen och harpa är fyra självklarheter som har varierande stöd i skriften. En sak är dock klar: ingen av oss kommer att bli en ängel efter döden. Människor och änglar är olika sorters varelser.

S:t Bernhardshundarnas konjakskagge
Hundarna har använts i räddningsaktioner, men aldrig med en kagge runt halsen – den skulle ju bara vara ivägen. Munkarna kan ha haft med sig något stärkande och värmande men det är ju en annan sak. Uppfattningen om den obligatoriska kaggen stammar nog från en tavla med den legendariska hunden Barry. Den har sedan satt sig så benhårt i det allmänna medvetandet att klostret fått sätta kaggar på fotograferings-hundarna. Hur ska man annars kunna se vad det är för hund?

Schizofreni och personlighetsklyvning
Schizofreni betyder ordagrant "kluven själ", och är samlingsnamn för en mängd psykotiska sjukdomar. Enligt en uppgift drabbas hela 1 % av oss av schizofreni i någon form. Men den personlighetsklyvning vi tänker på, att ha olika "jag" i samma kropp, är oerhört mycket ovanligare, och räknas inte ens som en schizofren sjukdom. "Multipel personlighet" är vad åkomman kallas nuförtiden.

Tjurar som ser rött
Blir tjurar aggressiva av färgen rött? Nej. Naturligtvis inte, är man frestad att tillägga. Ibland sägs det att de rentav skulle vara färgblinda, men det stämmer inte heller. Nötboskap har visserligen sämre färgseende än människor, men man har tagit reda på att de kan se skillnad på rena färger.

Bomber som ser ut som leksaker
Påståendet har förekommit i omgångar: Någon osedvanligt grym fiende har tillverkat och spridit ut bomber eller minor formade som leksaker. Tanken är uppenbarligen att barn ska lockas till att plocka upp dem... Men även om det tyvärr är svårt att utesluta något, så utgör historierna som regel missförstånd, propaganda eller båda delarna. Propagandavärdet är uppenbart. Missförståndet är att exempelvis klusterbomber kan påminna om leksaker – små, ofta runda och med klara färger.

Taklamakan
Den centralasiatiska öknen namn sägs utgöra en varning: "Du går dit, du kommer inte tillbaka". En troligare tolkning är något i stil med "begraven stad". Inte lika dramatiskt men minst lika spännande, eftersom man verkligen hittat ett antal ruinstäder i området.

"Titta Pluto, vi har ekorrar i vår gran!"
Piff och Puff, eller Chip'n'Dale i original (inte efter dansarna som kom långt senare, utan Thomas C., berömd möbelsnickare på 1700-talet) är jordekorrar, chipmunks. Sådana lever inte i träd utan, som det svenska namnet indikerar, i tunnelsystem de gräver i jorden.

Inbrott på sommaren
Att sommaren är högkonjunktur för inbrottstjuvar är en gammal osanning. Tvärtom inträffar de flesta bostadsinbrott under årets mörkare månader.

Vattkoppor och bältros
Ska mormor hålla sig borta från barnbarnet som har vattkoppor? Eftersom vattkoppor hos små ger bältros hos äldre? Nej, den gamla rekommendationen gäller inte. Däremot kan det vara tvärtom: bältros ger upphov till vattkoppor. Vidare kan vattkoppor "gå igen" i form av bältros.

Montgolfier och den första ballongturen
Den 21 november 1783 genomfördes den första fria (ej förtöjda) ballongflygningen med människor ombord. Varmluftsballongen hade konstruerats av bröderna Joseph och Étienne Montgolfier, och det är också deras namn som historien har kommit ihåg bäst. Men de två männen ombord, som man ser på avbildningar, var inte bröderna. De första ballongpiloterna, som sådana faktiskt tituleras, hette Jean-François Pilâtre de Rozier och François Laurent d'Arlandes.

Obiblisk potatis
Bland det breda och mångfasetterade motstånd som potatisen sägs ha fått – mycket är påhittat i efterhand – kan ett talande exempel från Skottland nämnas. Där fanns nämligen de som inte ville befatta sig med en matvara som inte nämndes i bibeln... Detta argument har faktiskt framförts, men av en liten och helt obetydlig kristen sekt i Ryssland på 1600-talet (där sektbildningen var riklig och yvig, av sällsamma mått).

Giftiga julstjärnor
Det finns släktingar till julstjärnan som har kraftigt irriterande sav. Men just Euphorbia pulcherrima är inte giftig.

"Det är inte gott att mannen är allena"
Detta Gudsord, nedtecknat i 1 Mosebok 2:18 (här i 1917 års översättning) och följt av konstaterandet att mannen behöver någon hjälpreda, förknippas med skapandet av kvinnan. Men det som händer är att markens djur och fåglar skapas och får sina namn. Det är först sedan mannen inte ens bland dessa funnit riktigt vad han behöver som Gud ser till att åtgärda problemet. (Varför det krävdes eftertanke för att göra människor av två slag sedan han frambringat myriader andra organismer i par är ännu ett belägg för en så begränsad fattningsförmåga hos Gud att den måtte betecknats blasfemisk om den inte förekommit i Skriften.)

Tumbleweed
I otaliga västern-filmer kan man se de torra lätta buskarna, som sprider sina fröer genom att rulla med vinden över den oändliga prärien... Liksom genom en och annan ödslig stad. Men växterna i släktet Salsola kom till Nordamerika från Ryssland under den senare delen av 1800-talet.

Pattons taktik
"Ingen jävel har vunnit ett krig genom att dö för sitt land. Han vann det genom att få den andre jäveln att dö för sitt land!" – Det minnesvärda citatet kommer från 1970 års film om pansargeneralen. Det finns flera förslag på tillfällen då han verkligen ska ha använt det i något uppiggande tal till sina soldater, men inget definitivt belägg. (Hans röst var för övrigt mycket ljus, inte alls som den djupa han brukar begåvas med i spelfilmer.)

När var Sverige senast i krig?
Frågan besvaras ofta med 1809. I augusti det året utspelades det senaste kriget på svensk mark, då finska kriget avslutades med slagen vid Sävar, Ratan och slutligen Piteå. Med det var inte det sista kriget där Sverige deltog. Vi förklarade Storbritannien krig 1810 (vilket i praktiken endast utspelades på papperet), deltog i det så kallade sjätte koalitionskriget mot Napoleon 1812-14, och så fälttåget mot Norge 1814. Sedan dess har vi hållit oss nominellt fredliga och neutrala.

Blir man speedad av socker?
Visst händer det saker i kropp och hjärna när man får socker. Men att barn – påståendet verkar inte förekomma om vuxna – skulle bli hyperaktiva av socker är en spridd och rotad men osann myt. Den är inte särskilt svår att pröva: man ger barnen något som varken de, deras föräldrar eller testledarna på förhand vet om det innehåller socker eller inte. Resultaten har alltid visat att våra reaktioner och observationer mest bygger på våra förväntningar.

Träffar på Google
Man hör ofta om folk som gjort en sökning på Google, och konstaterat att man fått si och så många träffar. Om de hade klickat genom listan så hade de snart sett att den första siffran var systemets mycket ungefärliga skattning, där felkällorna är många och stora. Facit kan mycket väl vara en eller två storleksordningar lägre.

När man tittade efter Sputnik (trodde man)
1957 stod folk jorden runt och tittade upp mot stjärnhimlen för att, för första gången i världshistorien, försöka få syn på någon stjärna som rörde sig. Många lyckades. Men det var inte ryssarnas Sputnik de såg – det 58 cm stora silverklotet var alldeles för litet för att se, även under optimala förutsättningar – utan det betydligt större sista raketsteget som också låg i omloppsbanan.

Hur bra brinner fnöske?
Fnöske är ett material som lätt glöder. Man fångar upp gnistor i det, och när man fått igång glöden används denna för att få eld på något lättantändligt. "Brinna som fnöske" är alltså ett oegentligt uttryck eftersom själva fnösket inte ska brinna. Utöver det klassiska fnösket från fnösktickan så kan många andra ämnen användas, som delvis förkolnat trä eller linnetyg, eller murket trä.

Sagan om rymdpennan
Under rymdkapplöpningen tog NASA fram en kulspetspenna som gick att använda i tyngdlöshet. Projektet löpte på någon miljon dollar, eller var det en miljard? När man senare träffade kosmonauter såg man hur de löst problemet: de använde blyertspennor... Men blyerts användes inom båda programmen innan man slutade av säkerhetsskäl, bl.a. kan avbrutna stift ställa till med problem i elektroniken. Istället används en amerikansk konstruktion som utvecklats med privata pengar.

Voodoo-dockor
Att sticka nålar i en docka för att på magisk väg förorsaka en utsedd person skada är en gammal vidskeplighet som funnits lite varstans, även i Europa. Det var först på 1900-talet som den började förknippas med voodoo, den från västafrika stammande religionen/magiska världsbilden. I s.k. Louisiana-voodoo används nålarna för att fästa lyckobringande lappar på dockorna, alltså vit magi snarare än svart.

Hur Monopol uppfanns
Enligt den klassiska berättelsen uppfann Charles Darrow under depressionen ett sällskapsspel, som kort efter att det lanserats såg till att lyfta åtminstone hans ekonomi. Sanningen är att motsvarande spel – alla mekanismer är där, som ökande hyror, inteckningar och så vidare – utvecklats ända från sekelskiftet 1900. Det var först på 1970-talet som tillverkaren Parker Brothers lyckades etablera Darrow-myten ordentligt.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Rörande svälja tungan har jag för mig att något liknande, svälja tungan, bita i tungan så hårt att man förblöder, bita i tungan så den går av och man kvävs förekommit som desperat sista självmordsmetod av japanska solkdater under andra världskriget som hade oturen att bli tillfångatagna (exempelvis för att de var medvetslösa) och blivit bundna just för att förhindra självmord.

Sensemaker

Anonym sa...

Jag trodde på Schack Matt och Tumbleweed faktoiderna. Rött kvicksilver och Taklamakan var faktoider jag inte kände till vare sig som faktoid eller som påstående.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Jag har sett många bilar åka av vägen, och ingen enda har fattat eld. (Inte själva avåkningen, men bilar som åkt ner i diket.) Jag tvivlar på att så många verkligen tror, att det ofrånkomligen händer. Däremot finns det nog en del som tror, att bilar är mycket mer lättantändliga, än vad dom faktiskt är.

Finns det verkligen ”rött kvicksilver”? På vilket sätt är det i så fall ”rött”? Jag utgår från att det inte har samma färg, som till exempel ett lingon eller hallon. En metall med den färgen, verkar lite väl osannolik.

Anonym sa...

"Multipel personlighet" är vad åkomman kallas nuförtiden.

Mja, jag tror den kallas "dissociative identity" disorder numera.

Sensemaker

Wulfahariaz sa...

Angående tjurarna: Vad skulle "rena färger" betyda? Var gränserna går mellan olika färger är inte bara art- utan också kulturspecifikt.

Hexmaster sa...

De rena färgerna ur fysikalisk synpunkt. Texten var ett sammandrag av en lite utförligare beskrivning av huruvida rött ingår i bovint färgseende:

"Nötkreatur har bara två sorters tappar, de som är känsliga för blått och grönt. Detta kallas även "kort och medellångt färgseende" efter våglängderna - blått ljus har kortare våglängd än grönt, som har kortare våglängd än rött. Det gör att de kan skilja på färre färger, särskilt när rött är involverat, men tvärtemot vad man kan tro så är de inte helt oförmögna att skilja på i synnerhet de rena färgerna."

http://www.faktoider.nu/bull.html

Anonym sa...

Det där köper jag inte. Exakt vilken våglängd skulle vara "rent" rött? Man kan ju lika gärna tala om "rena sträckor". "Kor är dåliga på avståndsbedömning, men ganska duktiga på rena sträckor." /W

Hexmaster sa...

Enligt diagrammet här: våglängden 564 nanometer.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tapp_(biologi)

Magnus sa...

564 nm är det nog inte många som skulle betrakta som rött. Även om de "röda" tapparna reagerar på den våglängden ligger de gröna fortfarande på så hög nivå att resultatet blir grönt/gult.

spektrum

Lena Synnerholm sa...

Varför kallas det då "rött", och inte "gult"? Har ett språk ord för grönt och blått, så har det också ord för rött och gult.