2011-01-23

Regnmakare med dynamit

O'Neill, Nebraska got a ton of dynamite to make the rain come. The dynamite was fired simulating thunder near town in hope that the jarring noise would cause rain. Two professional rainmakers came soon and were to have been given $1,000 if they "made" it rain. It rained hard a few hours after their time limit was up.

- Nebraska State Journal, 2 juli 1894

Det årets torka skulle man sent glömma. Bland metoderna för att få regn - och skapa sig en hacka - förekom bland annat just sprängningar. Att åsk-simuleringen var poängen nämns här, andra gånger var det en sorts pseudovetenskaplig föreställning om att vibrationer i atmosfären skapade moln. Liksom rök från ångloken. Det är visserligen inte helt tvärfel, men irrelevant för aspirerande regnmakare.

3 kommentarer:

Kurt sa...

Kan man med sprängningarna få upp en stor mängd partiklar på hög höjd, så skulle det ju i princip fungera.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_seeding

Hexmaster sa...

Man körde även med sprängladdningar i drakar. Om något av knepen hade en teoretisk chans att fungera så var det av misstag.

Perioden varade 1891-94 och är intressant på flera sätt. Få se om jag inte gör någon ordentligare studie av den.

Anonym sa...

Det låter som symptisk magi, lika orsakar lika. En storm smäll skall orsaka åska och regn.

Sensemaker