2020-09-13

Ramses II:s pass

Denna bild cirkulerar som "Ramses II:s pass". Det är visserligen inget inscannat pass, eftersom texten uppenbarligen lagts på i en dator. Om det inte räcker så ser man att det inte är från 1970-talet eftersom inga pass vid den tiden hade s.k. MRZ-kod ("Machine Readable Zone"), det är raderna med "<<<". Med mera.

Varför skulle en gammal avliden farao behöva ett modernt pass? Så här berättas det:
Ramses II:s mumie finns i ett museum i Kairo. På 1970-talet upptäckte forskare att mumien höll på att förstöras, av insekter, svampar och bakterier. Problemet översteg de lokala förmågornas kapacitet, så man vände sig till Frankrike, där branschens elit lär finnas. Och visst fanns där folk som var beredda att ta sig an räddningsprojektet. Mumien skickades sålunda från Kairo till Paris ... Och här dök byråkratin upp. Det lär nämligen vara så, att ska en person in i Frankrike, behövs ett pass – oavsett om personen är död eller levande. Inga problem: De egyptiska myndigheterna utfärdade ett pass för Ramses II, komplett med uppgifter som "Född: 1303 f.Kr.", "Yrke: Kung (avliden)" och ett porträtt, som knappast är det värsta som suttit på något pass.
... Fin historia. Är den sann?

Om berättelsen är sann så är det märkligt att ingen tidig källa nämner något om passet, trots att det är en kuriös detalj som gjord för media, såväl då som nu. Och inte har någon lyckats visa upp något belägg sedan dess. Det är därför passet inte nämns på Ramses II:s Wikipedia-artikel (se artikelns diskussions-sida). Vilket naturligtvis inte hindrat historien från att rapas upp på mängder av godtrogna sidor (inklusive National Geographic, som hör till dem som verkligen borde veta bättre).

I sammanhanget är det typiskt att resan förläggs till 1974 trots att den ägde rum 1976.
Häromdagen landade ett specialplan på Le Bourget, den gamla flygplatsen norr om Paris. Ett hederskompani hade utkommenderats och på plattan väntade representanter för den franska staten [...]
- SvD 12 oktober 1976

Så detta får klassas som en faktoid, tills vidare. Tills historien kan beläggas.

Att denna bild är betydligt sällsyntare än den ovan kan tolkas som att även de godtrognaste kan ha en gräns för hur klumpigt tillyxade alster man accepterar.

Här är förresten ett äkta egyptiskt pass från 1970, vars stuk användes ännu 1974 och 1976. (Bild från passexperten Tom Topol.) De som fejkade passen ovan försökte inte ens ...

Bonus: Det var när han var inlagd i Paris som man upptäckte spår av tobak och nikotin i Ramses II:s kropp. Eftersom tobak kommer från Nya världen vore det en sensation om en egyptisk farao från 1300-talet f.Kr. hade nyttjat sådant. Men tyvärr ... I modern tid har man använt tobak som konserveringsmedel, för att skydda mumier från sådant som Ramses var inlagd för. Det var spår från en sådan behandling man hittade.

Inga kommentarer: