2020-09-03

Inte tvångstankar

Tvångstankar bakom dubbelmordet i Linköping

- TT i Sydsvenskan m.fl. tidningar, 2 september 2020

Tvångstankar och tvångshandlingar utgör tvångssyndrom (obsessive compulsive disorder, OCD). Omkring 2 % av svenskarna har OCD. Innebär det att 200 000 svenskar är potentiella mördare? Nej – för det som låg bakom dubbelmordet i Linköping var inte tvångstankar utan något helt annat.

Impulskontrollstörningar är en grupp psykiska störningar av jagfunktioner, vilka kännetecknas av en nedsatt förmåga att hantera skadliga ingivelser. [...] Vid dessa störningar får personen en "kick" och lättnadskänsla av att ge vika för impulsen, och störningen är ett uttryck för impulsivitet. Tvångssyndrom ger till skillnad från impulskontrollstörningar inte dessa känslomässiga effekter, utan är snarare förknippade med ångest, samt med en störd, överdriven självkontroll.

- Wikipedia: Impulskontrollstörningar

Impulsive compulsive disorder (ICD) kännetecknas av ett sug att göra förbjudna handlingar. Tvångstankar kännetecknas varken av sug eller lust utan snarare ångest.

  • Du upprepar ett visst ord i tankarna.
  • Du tvättar händerna ofta för att du är orolig för smuts eller bakterier.
  • Du sorterar saker på ett visst sätt tills det känns helt rätt.
  • Du kollar att till exempel spisen är avstängd, fast du redan har gjort det flera gånger.
- 1177.se: OCD – Tvångssyndrom

De två diagnoserna påminner onekligen om varann. Men de är skilda ting.

Detta är heller inte hårklyverier: OCD är ganska mycket vanligare än ICD, men är inte förknippat med kriminalitet.

Men det finns inget som talar för att personer med tvångstankar skulle begå brott på grund av sina tankar eller på något sätt vara farliga. Tvärtom är de ofta överdrivet försiktiga och kan fastna i timslånga ritualer för att säkerställa att man inte gjort något fel. Det finns heller såvitt jag känner till inget i detta enskilda rättsfall som talar för att tvångstankar eller tvångssyndrom skulle förekommit.

- Psykiater Christian Rück: Sluta sprida fördomar om psykiskt sjuka, GW, Aftonbladet 16 december 2015


Inga kommentarer: