2018-05-07

Lördagsfråga 513: Hästar

  1. Fossil av en Clypeaster, ett släkte av sjöborrar som åtminstone på engelska kan kallas skeppsskorpor, sea biscuits.
  2. Nödsedel Notgeld från 1920 som visar danske Kristian IV:s påstådda flykt undan Tillys trupper vid Lutter am Barenberge 1626. Att de senare vann en förkrossande seger är klart; vad övrigt vi tror oss veta om slaget kan vara utblandat med rikliga mängder sagor och propaganda
  3. Legolas som han ser ut i Ralph Bakshis egendomliga Sagan om ringen (1978). Vet inte hur många flickrum som tapetserades med honom.
  4. Överdelen av en blåsmanet eller portugisisk örlogsman (man o' war), en vacker och giftig varelse. Den ser ut som en manet men är det inte alls; den är något så intressant som en "kolonial organism", flera djur som sitter ihop i en så tät symbios att de inte kan klara sig utan varandra.
Seabiscuit (1933-1947), Victory Tilly (1995-), Legolas (1978-2004) och Man O'War (1917-1947) är också fyra berömda tävlingshästar inom trav och galopp. Den satte Werner.

Inga kommentarer: