2018-04-05

Misstänkt misstänkt


Den pressetiskt centrala frågan i detta ärende är användningen av order "misstänkt". Ordet är både ett allmänt uttryck för att man tror att något förhåller sig på ett visst sätt, samtidigt som det är ett juridiskt begrepp som används i samband med polisutredningar.
- PO: "Göteborgs-Posten klandras: Pekade felaktigt ut politiker som misstänkt för brott," Göteborgs-Posten 5 april 2018

När GP nu klandras är det för att man återgett material från en annan tidning där en lokalpolitiker "misstänks" för ett specificerat brott. Men ordet "misstänkt" kan tolkas på vitt skilda sätt. Man kan till exempel "misstänka" att caféets kaffe inte är nybryggt, något som förhoppningsvis aldrig leder vidare. Man kan också "misstänka" att ett brott begåtts. Den kan leda till en polisanmälan och en förundersökning som kan finna stöd för misstanken. Då kommer man in på "misstänkt" i ordets juridiska betydelse, vilket naturligtvis är betydligt starkare än dess vanliga, vardagliga betydelse.
Det är inte ovanligt att tidningar använder ordet misstanke, som om personen faktiskt delgivits misstanke om brott, när det i själva verket handlar om den allmänna betydelsen.
- PO som ovan

Inga kommentarer: