2018-04-10

Det forna, nuvarande och påhittade Sverige

Suecia antiqua et hodierna, "Det forna och nuvarande Sverige", är ett prakt-, skryt- och propagandaverk från stormaktstiden. 353 påkostade planscher visar det bästa, största och mest ärevördiga landet har att erbjuda.

... Och lite till. För syftet var inte att visa hur det verkligen såg ut. Det är en sak när redaktören och illustratören Erik Dahlbergh tog med planerade byggnader som kanske, kanske inte förverkligades.


Det är en annan när befintliga byggnader överdrevs, som när Göteborgs Gustavi och Christinæ kyrkor (domkyrkan resp tyska kyrkan) höjer sig ännu mycket mer över omgivningen än de verkligen gjorde.


Men det blir parodiskt med exempel som Linköping, vars domkyrka och Ars Regia kungliga slott är så ofantliga att de skulle kunna rymma resten av staden flera gånger om.

Men sådana uppenbara fel är ändå lättare att hantera än de mer subtila. Det är ett generellt tips: Ska man ljuga ska man göra det lite lagom.

SAEH har en egen sajt hos Kungliga Biblioteket som naturligtvis rekommenderas: suecia.kb.se

Inga kommentarer: