2017-02-03

Jodå, småbarn tål salt

Salta inte maten. Små barn tål inte för mycket salt.
- 1177.se: Barnets mat upp till ett år
Ta till exempel lite av familjens mat, men låt bli att salta. Barn under ett år kan nämligen inte reglera saltbalansen på rätt sätt.
- Livsmedelsverket: Spädbarn

1177.se, som drivs av landets landsting och regioner, är ju en annars alldeles ovanligt pålitlig källa i djungeln av sajter som förmedlar tips och råd beträffande sjukdomar och hälsa hos stora och små.  Samma sak med Livsmedelsverket.

Men ingen är ofelbar. Och här förmedlar de en gammal "visdom" som visat sig vara en myt; ännu en av oräkneliga som rör småbarn och deras skötsel. Myten går ut på att spädbarn inte skulle tåla salt i nämnvärda mängder på grund av att njurarna ännu inte är färdigutvecklade. Men det finns ingenting inom vetenskap eller beprövad erfarenhet som visar något annat än att vi börjar livet med njurar som visserligen är små men fullt fungerande, redo att hantera samma mat som folk som passerat första levnadsåret petar i sig.

En särskilt intressant, och vanlig, detalj är att expertisen på området inte ens kände till påståendet.
Min väninna Cecilia [Chrapkowska] är en vetgirig barnläkare. Så när hon såg en grupp experter på barns njurar i fikarummet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg passade hon på att fråga:
– Kan ni förklara varför spädbarns njurar inte tål salt?
Ett antal förvånade ögonpar vändes mot henne:
– Inte tål salt? Vad pratar du om?
– Jo, men, det sägs ju så, sa Cecilia.
– Aldrig hört talas om.
- Agnes Wold: Saltet och njuren, en sägen? Fokus 2 februari 2017

Hur kommer det sig att ett påstående som tallösa föräldrar och "experter" traderat i åratal inte ens är känt bland de som verkligen vet besked? De utbildas grundligt i fältet, vet allt som finns att veta om det, har järnkoll på den senaste forskningen ... Men känner inte till spridda myter om det? Borde inte faktoid-kunskap höra till utbildningen? – Förvisso är det snarare regel än undantag att folk har koll på myter inom sitt fack. Men oj så många och iögonenfallande undantag det finns.

Agnes igen:
Allt tyder på att historien om spädbarnsnjuren som inte tål salt är en vandringssägen. Den återfinns inte i den vetenskapliga litteraturen och tycks vara okänd av sakkunskapen. Man kan undra varför sådant skrock överlever. Varför reproduceras ett felaktigt påstående som gör livet dyrare och krångligare för spädbarnsföräldrarna, och kanske också skapar osäkerhet och rädsla?
Den frågan kan man ställa sig om mången myt, klintbergare och faktoid. Hon är inne på att ointresset för att slakta den nog beror på att den främst drabbar en redan utsatt grupp, nämligen mammorna, men det ger jag inte mycket för. Det finns så många myter som krånglar till livet även för välbeställda och starka grupper i samhället ... Min rutinförklaring, som jag håller på tills något annat visats, är allmän brist på fantasi och den speciella nyfikenhet som tydligen krävs för att ifrågasätta väletablerade uppfattningar.

2 kommentarer:

Kurt sa...

Det är inte begränsat till småbarn. Samma saker påstås också om fåglar, att man t ex inte skulle kunna lägga ut skinksvål (som är saltad) till fåglarna. Fåglar liksom alla andra djur, kan naturligtvis reglera sin saltbalans. Det är alltså en variant av myten om att man inte skulle få mata fåglar med ris, eftersom det skulle svälla i deras mage. Numera hör man också allt oftare folk påstå att fåglar skulle bli sjuka av margarin, endast talg eller kokosfett som är "naturligt" skulle duga!

Hexmaster sa...

Mycket bra poäng. Det verkar vara varianter av en större myt rörande "försiktighet anbefalles rörande känsliga kryp". Där känsliga kryp kan omfatta såväl små människobarn som djurungar, grönsaker etc.