2017-02-10

En riksförening för metabol sjuklighet

Lars Bern hör till de pseudovetenskapliga mångsysslarna. Han har varit mest synlig inom klimatförvillandet (Stockholmsinitiativet/Klimatupplysningen), och likt många andra i den svängen är han nog så välutbildad ... Inom annat än klimat. Att Bern har en doktorstitel* märks framför allt på den självsäkerhet med vilken han går in på vilka ämnen som helst. Inklusive alternativmedicin, eller kvacksalveri.

I slutet av förra året lade han ut ett upprop för att bilda en förening som ska lösa cancerns gåta. All etablerad forskning inom området är nämligen åt skogen. Åtminstone enligt Lars Bern, och han vet ju vad han pratar om; åtminstone enligt Lars Bern,
De låsningar och systemfel som byggts in i samhällsekonomin har cementerat en utveckling som lett till en skenande metabol pandemi som vården i framtiden inte kommer att klara av. Av allt att döma klarar varken vården eller de statliga myndigheterna inom livsmedel och hälsa av att bryta sig ur denna utveckling, de ekonomiska intressena är helt enkelt för övermäktiga. Media styrs idag av samma starka globala intressen som kontrollerar de globala industriintressena, så därifrån kommer nästan ingen kritisk granskning. Politikerna saknar tillräcklig kunskap och klarar därför inte heller av att fatta självständiga beslut. De viker sig för det bitvis korrumperade medicinska etablissemang som befinner sig på villovägar.
Hur ska man då angripa den stora frågan?
Den förening jag tänker mig, skall bygga egna system för att kunna erbjuda hjälp till självhjälp för dem som vill minska sin risk att drabbas metabola sjukdomar. Den skall även kunna hjälpa de som redan drabbats av dessa sjukdomar med råd och kontakter rörande alternativ administration av sjukdomarna. Detta som ett komplement till den bristfälliga vård som den dysfunktionella medicinska skolsjukvården tillhandahåller.
"Alternativ" är ett återkommande begrepp. "Oberoende" är en omskrivning för pseudo-; "oberoende vetenskap" utläses pseudovetenskap, "oberoende forskare" pseudoforskare.
Det skall åstadkommas genom att föreningen följer den oberoende vetenskapen rörande förebyggande åtgärder och alternativa vårdmetoder med hjälp av oberoende forskare utan aktuella bindningar till industri och myndigheter. I det senare fallet kommer det sannolikt att röra sig om högt bildade personer som lämnat sin aktiva tjänst inom såväl medicinsk som annan forskning. Jag tänker mig även stöd från ett nätverk av medlemmar med egna erfarenheter av framgångsrik administration av egen metabol sjuklighet.
- Lars Bern: Upprop!, anthropocene 27 december 2016

Med andra ord: Experter, eller snarare "experter", "inom såväl medicinsk som annan forskning" (man kan tänka sig doktorer inom allehanda områden utom de relevanta), liksom folk som själva brinner för det ena eller andra kvacket, ska gå ihop och bilda en gruppering för att driva frågorna utan koppling till etablissemang, etablerad forskning, sans och förnuft.

Hur det gått? Så här:
Mitt upprop strax före nyår om bildande av en riksförening mot metabol sjuklighet fick ett positivt mottagande och många har anmält ett intresse av att medverka.
För att komma igång med arbetet att skapa föreningen kommer jag att ordna ett första ”konstituerande” möte i Tullhuset på Dalarö söndagen den 12 mars kl. 13.30. Jag hoppas att så många som möjligt kan ta sig ut till Dalarö den söndagen.
Valet av Dalarö har jag gjort därför att man på Dalarö planerar ett center för hälsosamt liv med vilket vi bör kunna utveckla ett nära samarbete.
- Lars Bern: Uppropet fick god respons, anthropocene 25 januari 2017

Det ska kanske bli intressant eller rentav spännande att följa den nya föreningen. Den verkar att ha gett visst gensvar i knasbranschen; åtminstone ett par välkända förvillare lär dyka upp på Dalarö framåt mars.


* Lars Bern är teknologie doktor.

2 kommentarer:

Swedishsax sa...

Den svårt plågade formuleringen "högt bildade personer som lämnat sin aktiva tjänst inom såväl medicinsk som annan forskning" känns som att den rycker i en särskild klocksträng (kvacksträng?) märkt "Erik Enby."

Enby har tagits upp tidigare på denna blog som utövare av "gravt kvack", eftersom han hävdar att cancer är en svampinfektion och fråntogs sin läkarlegitimation efter att ha ordinerat cancerpatienter diverse växtpreparat med dödlig utgång.

Är det jag som är överkänslig eller har de här figurerna nåt med varann att göra?

Hexmaster sa...

Det finns ju fler kandidater. Annika D. är inte i närheten lika tokig som Enby och hon har också gjort reklam för upprop och förening. Men vem vet vilka förbindelser folk har med varann.