2016-12-18

Prata inte med ryska journalister I

- Le Petit Journal Revealed Fakes of Russia's Biggest News Channel (textad)

I våras visade den stora, statsägda ryska tv-kanalen Rossija-24 ett inslag som handlade om franska "euro-skeptiker". Det inleddes med bilder från en våldsam demonstration i Frankrike. Därefter följde flera korta klipp där franska medborgare kritiserade EU, invandrare och invandringspolitiken. Som avrundning förklarade Bruno Le Maire, tidigare jordbruksminister, att landet borde samarbeta mer med Ryssland. Budskapet var glasklart: I Frankrike inser man att Europa och EU leder till invandring och annat fördärv, och att framtiden ligger hos Ryssland.

Det franska tv-programmet Le Petit Journal, som kombinerar humor med skärpa, lyckades leta reda på de intervjuade. Dessa fick se sina respektive inslag tillsammans med översättningar av de uttalanden de tillskrivits. Ingen av dem kände igen sig. En del uttalanden hade förvrängts, andra var rent hittepå.

Demonstrationen hade inte alls handlat om EU utan om en ny arbetsrättslag. Flera av de intervjuade hade fått frågor om samma lag. En av dem hade haft på sig en egen kamera, som dokumenterat vad som faktiskt sades.

När Le Maire förevisades sina "uttalanden" förklarade han att de klippts ihop från olika sammanhang.

En kvinna på nattvandring tillskrevs uttalanden där hon var mycket rädd för invandrarna på stadens gator. Vad hon egentligen sagt var raka motsatsen: Hon hade förklarat att hon kände sig trygg på stadens gator och att invandrarfrågan inte hade något med känslor av otrygghet att göra.

I ett inslag på några sekunder berättades om hur en skola i det invandrartäta 19e arrondissement tagit emot flyktingar, men att dessa sedan tagit över skolan. Facit: Skolan stängde 2011. Händelsen var helt påhittad.


En slutsats är att det verkligen finns "journalister" som inte nöjer sig med att förvränga, sovra och vinkla, utan som ogenerat hittar på.

En annan slutsats är att man inte ska prata med ryska "journalister". Om det inte är någon man är helt säker på.

Se även bloggposten Prata inte med ryska journalister II för ett exempel på hur ryska media desinformerar om Sverige.

Inga kommentarer: