2014-02-09

Stenbitskaviar

Ordet kaviar kommer från ett turkiskt ord som idag stavas havyar, med samma betydelse och en gång motsvarande uttal. Det kan i sin tur härledas från fornpersiska *qvyaka som är diminutiv av *avya, från det urindoeuropeiska *owyo-/*oyyo-. Ordet har bevarats påfallande väl i flera språk, även om man för svenskans del får gräva en del för att reda ut släktträdet för "ägg".

Är "stenbitsrom" egentligen en motsägelse? Arten heter sjurygg, Cyclopterus lumpus, och är något så ovanligt som en fisk där hanen och honan har egna namn: stenbit respektive kvabbso. Egentligen skulle det alltså heta kvabbsorom. Åtminstone idag -- könsuppdelningen verkar vara av relativt sent datum. På exempelvis danska heter arten fortfarande stenbider oavsett kön.

Qwabb-sugga och Stenbit, kallas [i Malmö] en och samma fisk, med den åtskilnad, at den större gemenligen kallas Qwabb-sugga, men den mindre Stenbit; och är denna fisken den samma, som på andra ställen kallas Sjuryggfisk eller Cyclopterus.

- Linné (1751)

Inga kommentarer: