2017-03-26

Ordförande VoF

Lördagen den 25 mars höll den skeptiska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) årsmöte i Malmö. Avgående ordförande Linda Strand Lundberg avtackades. Till ny ordförande valdes Peter Olausson, det vill säga undertecknad.

Inga kommentarer: