2017-03-05

5000 år gammalt woo

Fråga: Vilken pseudovetenskaplig lära från Asien är 5000 år gammal, minst?

Svar: Alla.

It is thought to have originated in Tibet 5000 years ago
- Reiki: Lynn Keegan, Healing with complementary & alternative therapies (Cengage Learning 2001)

the ancient Chinese were practicing some for of primitive feng shui 5000 years ago
- Feng shui: Yang I-Yen, Acupuncture Revisited: Clinical Acuology (Trafford Publishing 2005)

The philosophy and science of yoga are a vast body of knowledge that originated in ancient India roughly 5,000 years ago
- Yoga: Samya Boxberger-Oberoi, The Philosophy and Science of Yoga: The Power of Self-Expression 5,000 Years in the Making (2015)

evidence for the hypothesis that Chinese Qigong has a history of at least 5000 years
- Qigong: Tianjun Liu & Xiao Mei Qiang (red.), Chinese Medical Qigong (Singing Dragon 2013)

Fler exempel finns. Nu finns det inga belägg för att någon av de uppräknade lärorna är i närheten så gammal som 5000 år, även om utövarna gärna hårddrar minsta antydan så hårt som de bara kan för att uppnå den uppenbarligen eftertraktade åldern. Vad är det som pågår?

Ett förslag är att det som ligger bakom är ett generellt påstående som, formulerat på ett eller annat sätt, går ut på att Kina har en 5000-årig historia, att den viktigaste civilisationen i den delen av världen är 5000 år gammal. Det har hängt med ett bra tag och är avgjort värt en närmare utredning. Kanske syftar det på halvt mytiska dynastin Xia som enligt traditionell kinesisk historia började för 4000 år sedan? Kanske det myntades i en tid då de äldsta arkeologiska fynden i Kina var just så gamla? Men dels har forskningen upptäckt åtskilligt sedan dess, dels har det aldrig varit relevant.
"Five thousand years of history." It’s a phrase repeated by both Chinese and non-Chinese. Somehow we are supposed to believe that China has more history than other places. A slightly strange concept anyway, and, regardless of whether you want to define "history" as starting with written records or by the emergence of "civilization" as seen in the first large settlements, the five thousand figure is wrong.
- John Ross: 5,000 Years of History; ur You Don't Know China: Twenty-two Enduring Myths Debunked (Camphor Press 2014)

4 kommentarer:

Anonym sa...

Stavningen *hårddra är frestande men felaktig – ordet har ingenting med hård att göra utan är sammansatt av hår och dra.

Hexmaster sa...

Hårddra har stavats så i över tvåhundra år, det räcker för mig. Det torde vara en variant av hårdragen som påverkats av den hårddragning man kan utföra på metalltråd. Båda varianterna hårdra/hårddra går utmärkt att använda.

Anonym sa...

Jag väljer att se i SAOL där hårddra inte finns med och SO där det héller inte finns med. Texten i mitt föregående inlägg är klippt från SO (Svensk Ordbok).
Hårddragning finns förvisso som teknisk term

Anonym sa...

Ayurveda vinner, det är 10 000 år. Källa: Vad en Ayurveda-"läkare" sade. Fast det var några år sedan så jag vet att den är prick 10 008 år.

MVH

Hans