2016-06-17

Använd inte korsvimplar

Den svenska flaggan! Inga frågor på den.

Och här har vi en svensk vimpel. Notera att det blåa fältet ska vara uppåt. Vimpeln har ett symbolvärde åt samma håll som flaggan men inte riktigt ("ersätter aldrig svensk flagga"), och kan därför hanteras något friare. T.ex. kan den vara uppe även nattetid, vilket aldrig kommer på fråga för flaggan.
Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången då flaggning inte sker och får vara hissad dygnet runt.
- Riksarkivet: Vimpel

Vad har vi då här? Med vimpelns form men flaggans kors ... Jo, det är en så kallad korsvimpel. Den gillar Riksarkivet, som tydligen har viss tyngd i den här sortens frågor, inte alls:
En s.k. korsvimpel är inte godkänd och är även historisk felaktig – avstå från användning.
- Ibid.

När korsvimplarna började dyka upp vet jag inte. Givet tillräckligt många sekler, generationer eller måhända bara år lär den accepteras av Riksarkiv, försvar m.fl. på samma sätt som av folk i gemen.

Inga kommentarer: