2016-02-21

Poes lag

POE'S LAW:
Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is uttrerly impossible to parody a Creationist in such a way that someone won't mistake for the genuine article.
Poes lag myntades av Nathan Poe den 10 augusti 2005. Platsen var det kristna forumet www.christianforums.org och en diskussion om kreationism kontra evolution. Den sortens debatt har alltid varit tacksam för filurer att trolla sönder, och då som nu kan det vara nog så svårt att skilja på de som påstår vrickade saker på skoj och de som påstår vrickade saker på allvar. Eller som Poe uttryckte det: Om man inte uttryckligen markerar det som satir, så är det omöjligt att parodiera en kreationist på ett sådant sätt att inte någon kommer att ta det på allvar.

Lagen har sedan vidgats från kreationism till alla sorters extremism. "Extremism går inte att parodiera", enkelt uttryckt.

Den observationen har förvisso gjorts tidigare. De som tar upp Poes lag är ofta fokuserade på nätet, men det skulle inte förvåna om lagen formulerats långt innan det världsvida nätet kom till. Faktum är att det vore desto mer överraskande om lagen inte formulerats för länge sedan, eftersom den säger något fundamentalt om hur vi människor fungerar.

RationalWiki: Poe's Law

2 kommentarer:

bosjo sa...

Jag skrev en kort blogga om Poes lag för snart två år sedan; den innehåller en referens till en tidig version av lagen.

Hexmaster sa...

...Från 1831! Tänkte väl det... Tackar!

Jag skulle lägga till att Poes lag gäller även för politik.