2015-08-06

Atomåldern 70 år

Ett sätt att försöka få en uppfattning om det som hände morgonen den 6 augusti 1945 är att plocka fram Google Earth. Här ser vi staden österifrån.

Samma vy från ett av de tre planen som deltog: The Great Artiste, ett namnlöst plan som sedan fick heta Necessary Evil, och så det mest kända som fällde historiens andra atombomb: Enola Gay.

Denna bild hittades så sent som 2013. Vi befinner oss någon mil öster om "nollpunkten", ground zero. Klockan är omkring 8.45, en halvtimme efter smällen.

Seizo Yamada befann sig ca 7 km nordost om bomben. Mycket närmare än så vill man inte vara.

Jag har skrivit en del om bomben och kärnvapen på såväl hemsidan som bloggen genom åren. Här är några artiklar:
En faktoid som jag tagit upp i bokform (Tredje rikets myter) men tydligen bara berört i förbigående på nätet är Hitlers atombomb: Att Tredje riket var mycket nära att bli världens första kärnvapenmakt. Det är helt fel. Man arbetade en tid med att utveckla atomkraft men lade sedan ner bomben till förmån för kraftverket. När "hjältarna från Telemarken" saboterade det tunga vattnet i Rjukan så satte de inte stopp för Hitlers atombomb eftersom det projektet inte längre drevs.

Kärnkraftet fortsatte man att arbeta på och fick mot slutet av kriget faktiskt fram ett i experimentskala. Det var en verklig prestation med tanke på hur lite resurser projektet fick, och framför allt det skick som riket vid den tiden befann sig i. Där hittar man även anledningen till att Hitlers atombomb är en logisk osannolikhet: I början av kriget gick allt så bra att man inte såg någon anledning till att börja med större utvecklingsprojekt, i slutet av kriget hade det gått så dåligt att man inte längre hade möjlighet att driva dem. Och för att få fram en atombomb krävs stora industrianläggningar som hade varit omöjliga att freda för de allierade bombplanen.

1 kommentar:

Jav Farli sa...

Intressanta om nya uppgifter om en japansk atombomb: http://foxtrotalpha.jalopnik.com/new-documents-found-pointing-to-japanese-atomic-bomb-pr-1722338915