2014-05-25

Medarbetare

När böcker presenteras med utförligare information som ovan, får man ofta se formgivaren. Håkan har gjort ett förträffligt arbete med omslag och de här uppslagen som kommer direkt innanför pärmarna (jag vet vad de är men inte vad de heter...).

Ett namn som verkligen hade förtjänat att stå här är Andreas Lundberg, redaktör. När man skapar böcker av den här sorten har redaktören en viktig och, åtminstone vad mina försök beträffar, stor roll; det är med honom jag bollat idéer och förslag om allt från kapitelstruktur till stavningar. Därnäst kommer förläggare Anders Sjöqvist, förutan vilken det förvisso inte blivit någon bok -- åtminstone inte just den här.

1 kommentar:

Mats Einarsson sa...

Försättsblad.