2014-05-12

Lördagsfråga 311: Nexus

  1. Den brittiska gruppen Argents LP Nexus (1974).
  2. Harrison Fords Deckard framför silhuetten av Rutger Hauers Roy Batty, en av filmens replikanter av modell Nexus-6.
  3. Protosser är en av de varelser man kan spela i StarCraft. Här intill en kraftstation, en så kallad Nexus.
  4. Lars Adelskogh är en gravt förvillad och förvillande man med en förkärlek för konspirationsteorier, gärna antisemitiska. Gav under några år ut den svenska utgåvan av den australiensiska New age-tidningen Nexus. Sedan redaktören down under uppmärksammats på de kraftiga nazi-influenserna i Adelskoghs tidning fick densamme lägga ner direkt. På bilden ses han intill Mohammed Omar; bilden togs under den senares radikala år.
"Nexus" är latin för förbundet, hopknutet. Eftersom det låter lite fräckt har det använts om lite av varje i olika sammanhang, inte minst musik och spel.

Jonas Karlsson var först ut med en komplett uppsättning svar.

Inga kommentarer: