2014-05-01

Belgien 1914

Populär Historia 5/2014 hade en artikel om "Vägen till världskriget". I en karta presenterades Europas maktpolitiska läge på krigets tröskel. Där inkluderas Belgien i ententen. Inte som högst ofrivillig deltagare på ena sidan när kriget väl brutit ut, utan som faktisk medlem i trippelententen.

Det är tvärfel. Belgien var inte bara lika neutralt som det Luxemburg som lämnats vitt på kartan. Dess neutralitet var en av landets politiska hörnstenar. Det var därför man höll sig med ett litet och defensivt försvar som inte var riktat åt något särskilt håll. Det var därför man dröjde i det längsta med att be om hjälp när det tyska hotet tornade upp sig i början av augusti.

Är detta ännu ett fall av att andras fel blir dina, att det är redaktionen som lagt in ett fel i Dick Harrisons artikel? Å andra sidan utnämns Storbritannien till Belgiens "förbundsbroder" i artikelns text. Vad det egentligen gällde: Belgiens neutralitet hade garanterats av dåtidens stormakter i Londonfördraget 1839. När Tyskland bröt mot sin (Preussens) del i denna försäkran fick det Storbritannien att slutligen gå med i kriget för att fullgöra sin. Något militärt förbund var det inte frågan om.

Det var heller inte självklart att gå ut i krig, vare sig för Belgiens eller Frankrikes skull. Det var inte frågan om någon kedjereaktion -- ordet används i artikeln -- vilket är en nog så vanlig myt om krigets uppkomst. Mer om det i Faktoider: Hur kriget bröt ut.

Inga kommentarer: