2013-01-04

Den magiska nykterhetsrörelsen

Vi har funnit något av ett himmelrike, och vi har kastats in i en fjärde dimension av tillvaron som vi inte ens kunnat drömma om.

- Bill Wilson, Anonyma Alkoholister (andra svenska utgåvan 2003)

Vad är det där för uttalande? Från en mystisk sekt? Ja, eller åtminstone bra nära.

I det senaste numret av Folkvett, medlemstidningen för föreningen Vetenskap och folkbildning, skriver Victor Moberger om Tolvstegsideologin som pseudovetenskap - Alcoholics Anonymous, rörelsens historia och uppbyggnad. Det är sannerligen en ögonöppnare. Även om jag kände till dess religiösa slagsida (det myckna pratet om Gud, med det namnet eller något annat) så var dess gedigna pseudovetenskapliga grund en överraskning.

Ta en sådan sak som beskrivningen av alkohol som allergi: För en alkoholist är det bara fullkomlig avhållsamhet som gäller. Minsta milliliter med sprit och man ramlar tillbaka i det okontrollerade supandet. Känns det igen? Det är AA:s bild, nog så spridd, men den bekräftas inte av vetenskapen. Tvärtom lyckas många alkoholister att gå till ett problemfritt drickande (även om detta är svårare ju svårare beroendet är).

Eller AA:s hyllade tolv steg, den bildligt eller bokstavligt gudagivna metoden för att uppnå nykterhet - den enda metoden och den ofelbara metoden. Hur vet vi att det är den enda, och att den är ofelbar?

Jo:
  • Om du är medlem i AA och lyckas sluta dricka - tolvstegsmetoden har lyckats.
  • Om du är medlem i AA och inte lyckas sluta dricka - du har inte arbetat tillräckligt noggrant och ärligt med de tolv stegen; det är ditt fel.
  • Om du inte är medlem i AA och inte lyckas sluta dricka - bevisar att tolvstegsmetoden är den enda som gäller!
  • Om du inte är medlem i AA och lyckas sluta dricka - du var inte någon riktig alkoholist.
Den sista ursäkten påvisar, tycker jag, tydligast att AA är inne i ett pseudovetenskapligt om inte rentav sekteristiskt tänkesätt.

Mest förvånande av allt är, som så ofta, att detta pågår och pågått i decennier utan att kritiseras. Eller att kritik som gjorts inte fått något genomslag. (Redan på svenska Wikipedia-artikeln ges flera exempel.)

AA uppfattas som en god nykterhetsrörelse, med deras egna ord "en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism". I själva verket verkar den största skillnaden mellan AA och vilken sekt som helst vara att man inte pressar sina medlemmar på pengar.

12 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag tror jag stött på liknande kritik förut:

http://skepdic.com/sat.html

Det kan ha varit första gången, som jag stötte på uttrycket "vägen till Helvete är belaggd med goda avsikter". Det står i alla fall, som första underrubrik.

Anonym sa...

Jag såg en dokumentär om AA och det visade sig att de hade samma framgångstal som de som försöker sluta dricka helt på egen hand. Dessa siffror mörkas numera av AA.

Anonym sa...

Bullshit! har tagit upp AA. De visade att AA inte hade bättre framgångstal än andra, inklusive de som försöker sluta på egen hand. Även South Park har gjort sig lustiga över deras dumheter. Ateistorganisationer anser att när folk av domstol ibland åläggs att gå på just AA (i motsats till att åläggas att gå till vilken alkoholistorganisation som helst eller till en utan religiösa förtecken) är det en kränkning av deras religionsfrihet eftersom AA är tydligt teistisk (om än inte tydligt kristen).

Sensemaker

Hexmaster sa...

Penn & Tellers Bullshit! s22ep11, "12-Stepping" - om AA.

https://www.youtube.com/watch?v=uU2YliYttnQ

Lena Synnerholm sa...

Till Sensmaker: Du skriver att rörelsen är ”teistisk”. Menar du att dom tror, att Gud ingriper i världen än idag? Det är vad jag menar med ”teism”.

Anonym sa...

Till Lena: Här är tolvstegsprogrammet enligt engelska wikipedia:

Twelve Steps

These are the original Twelve Steps as published by Alcoholics Anonymous:
1.We admitted we were powerless over alcohol - that our lives had become unmanageable.
2.Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.
3.Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.
4.Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.
5.Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.
6.Were entirely ready to have God remove all these defects of character.
7.Humbly asked Him to remove our shortcomings.
8.Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all.
9.Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.
10.Continued to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it.
11.Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out.
12.Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics, and to practice these principles in all our affairs.

Jag känner inte till AA praxis närmare och vet inte hur USAs religionsfrihetsregler brukar tolkas. Fast låter det som att man tror på en gud och att denne gud ingriper i världen tycker jag. Att av domstol bli ålagd detta program förefaller mig vara ett brott mot religionsfriheten, precis som ateistiska kritiker menar.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Jag tror inte dom är medvetna om det.

Anonym sa...

Jag förmodar att du åsyftar att de domare som ålägger folk att gå till AA gör det utan att inse hur detta strider mot religionsfriheten att tvinga någon till detta (för att domarna är okunniga om tolvstegsmetoden, okunniga om ateism, okunniga om religionsfriheten). Jag det kan vi ju hoppas. Det vore illa att tro att domare struntar i religionsfriheten eller inte anser den gäller för ateister eller inte anser den gäller för folk som är dömda för brott. Man tycker dock att en domare bör veta vad det han ålägger folk innebär och vad en av de viktigaste rättigheterna innebär.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Jag syftade på att dommarna i fråga, är okunniga om Tolvsstegsmetoden. Därför tror jag inte, att dom vet vad dom gör.

Anonym sa...

Som sagt, man tycker man kan kräva att man skall veta vad det de ålägger folk är för något, inte på djupet, men typ läs wikipedia i fem minuter.

Sensemaker

tumbleweed sa...

Upplever efter ca 5 år i "gemenskapen" ( som AA ofta kallas internt ) att AA kan placeras på ungefär samma ställe i sektskalan som typ Amway och liknande organisationer, inte så mkt åt livets ord eller hare krishna. Det finns en levande och seriös diskussion om det här i USA och det gläder mig att samma diskussion nu börjar även i svedala. Med siktet inställt på förbättrad hjälp till missbrukare såklart.
AA´s program "de tolv stegen" grundas på samma ideer som den svenska organisationen länkarnas sjupunktsprogram gör. I länkarna skalade man bort de "andliga" övertonerna dock. Intressant googling att företa sig är : Anonyma alkoholister+sekt och jämföra det med Länkarna+sekt. Enorm skillnad på antalet sidor,

Hexmaster sa...

Jämförelsen med Länkarna är given, inser jag särskilt när man läser de tolv steg som de kallar sju punkter:

http://www.rikslankarna.se/

Inte för att omskrivningen verkar sofistikerad. Som den andra punktens klumpiga omskrivning "Kraft" för att slippa G-ordet.

Huruvida något kan klassas som sekt eller inte går knappast att avgöra med googlingar.

Tack för observationer inifrån "gemenskapen"! Kan nämna att nästa nummer av Folkvett är på gång. Där får Moberger mothugg.