2012-05-18

Om energi och andlighet

Radium, liksom alla fosforescerande ämnen, alstrar ljus i oändlighet utan att minska volym. Däraf synes ju energien vara outtömlig och oförstörbar, och således skall energien, som ger kroppen lif och rörelse, vara oförstörbar, det vill säga själen eller anden vara odödlig. Och om anden är odödlig och förer ett själfständigt lif så tror jag på anden, alltså på andar. Och det gör jag med större skäl än du tror på kroppar, som ruttna och försvinna, bara de komma i jorden.

 - August Strindberg i tidningen Kalmar, 11 januari 1905

Strindberg var egentligen rätt klipsk. Fast ibland märks det inte alls. Att den till synes outtömliga energikälla som radium utgör skulle vara ett argument för själens odödlighet är naturligtvis helvrickat. Men då är han också i gott sällskap med folk, då som nu, som kläckt ur sig motsvarande underligheter eller värre.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Det är skillnad på hur mycket intelligens man har och hur mcyket man använder, skillnad på intelligens och rationalitet. Strindberg var tidvis alkemist, antisemit och hade löjliga vanföreställningar om kvinnor.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

För övrigt är radioaktivitet, långt ifrån någon evig energikälla. Den energi som produceras av radium, skapas genom atomkärnans sönderfall. Alltså bildar ämnet energi, genom att omvandlas till andra ämnen. Den mest långlivade isotopen, har en halveringstid på 1.601 år. Alla andra isotoper, har en halveringstid på mindre än sex år. Jag tror inte August Strindberg var medveten om, att radium blir till andra grundämnen, och att det är det som skapar energi. Då skulle han nog inte ha argumenterat, på det sätt som han gjorde.