2010-02-07

Historia = kungar och krig

Intet nytt under solen:

Krigsskildrarna, krigsromantiken från forna dagar, krigshjälteglorian måste bort och plats skall lämnas i historieundervisningen till tids- och livsbilder ur kulturhistorien. Barnen skola lära sig förstå, att utvecklingen gått i den riktningen, att människorna allt mera behöva varandra, att "kampen för tillvaron" måste utbytas mot "ömsesidig hjälp för tillvaron", som Krapotkin säger.

- Johannes Johansson skriver i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens tidning Freden, återgett i Svensk Läraretidning nr 53, år 1930

"Krapotkin" är Pjotr Kropotkin (1842-1921), geograf, zoolog och en av Rysslands mest kända anarkister.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Folkmajoritetens levnadsförhållanden, tycker jag är viktiga. Man borde också lära sej vilka faktorer, som lett till försämringar och förbättringar. Annars finns det risk att folk tar avstånd, från just dom saker, som skapat dagens välstånd.

Det är även viktigt att lära ut vilka medel, som makthavare haft till sitt förfogande. Dom tas altför ofta för självklara, när man skriver om ”kungar och krig”.