2008-07-14

Svar på lördagsfrågan: Early bird


Som några av er visste (i synnerhet Hans, som verkligen var den som uppmärksammade undertecknad en gång i tiden) är det Clément Aders fantastiska farkost Éole (efter vindarnas furste Aiolos).

Om man är van vid att tänka på flyg som något som i princip började med bröderna Wright, så kan man bli överraskad av historiens facit. Det var inte bara glidare som Lilienthal, utan en hel skara med påhittiga och orädda herrar som försökte lätta. Att flera av dem faktiskt lyckades, om än inte fullt ut, innebär att den exakta beskrivningen på vad Orville & Wilbur faktiskt var först med 1903 blir betydligt mer komplicerad än enkla "första flygturen"; det var, med reservation för misstag, den första
  • kontrollerade
  • bemannade flygfärden i
  • en farkost tyngre än luften
  • över en nämnvärd sträcka, "sustained", alt. framdriven, "powered".
För att ta Ader, så skall han redan 1890 ha lyckats flyga 50 meter. Att det var på den blygsamma höjden 20 cm (eller 2/3 fot, för att prata flygspråk...) är ett mindre problem än att planet tydligen saknade styrmedel. Det var alltså inte en kontrollerad flygning man fick i vindarnas förfärande furste, som var ett ång-plan på drygt 300 kg (jämför mannen på bilden). Med en maxfart på 250 km/h (140 knop, tror jag) så är frågan om den utgjorde störst hot för piloten eller för omgivningen.


Wikipedia: Ader Éole, List of early flying machines

Inga kommentarer: