2020-06-10

Svenska nationalsånger

En händelse som bidrog till att Dybecks text i vissa kretsar började få status som nationalsång var att kung Oscar II vid en promotionsmiddag på universitetet i Lund våren 1893 reste sig upp när sången framfördes.
- Wikipedia: Du gamla, du fria

Redan innan 1893 hittar man gott om belägg för "Sveriges nationalsång" i källorna. Lurigt nog anges sällan vilken sång som avses – det som tydligen var självklart i respektive sammanhang är det sannerligen inte idag.

Här är några bud jag hittat:


Aftonbladet 28 juni 1845: "Kung Karl den unge hjälte" ("han stod i rök och damm/Han drog sitt svärd från bälte/och bröt i striden fram" osv.) – Tegnérs dikt om hjältekonungen, varav flera delar levt kvar länge i språket. Han hade hand med orden, Esaias. Jag visste inte ens att dikten blivit tonsatt, men det blev den tämligen omedelbart. Resultatet lämnade åtminstone mig tämligen sval. Noterar även niofaldigt hurra.


GHT 20 juli 1846: "Härliga land". Med text av Johan Vilhelm Berger: "Härliga land! Frihetens stamort på jorden! Hell dig, du drottning i Norden! Fädernesland! Fädernesland!" osv. Även kallad "Fäderneslandet", förklarligt nog. Noterar även att det "norrska" broderlandets motsvarighet, här "Mens Nordhavet brusar", kallas flaggsång; antar att nationalsång inte gick för sig i unionen.


Härnösandsposten 16 september 1893 har en insändare som tar upp den "folksång" som Kungssången ("Ur svenska hjärtans djup en gång/en samfälld och en enkel sång") tidigare kallats. Döljer sig Kungssången bakom några av de "Sveriges nationalsång" som nämnts?


3 kommentarer:

Pölsa Dum sa...

Nog för att P-B var storsvensk så det förslog, men "Härliga land" är han inte skyldig till - han föddes rentav 21 år efter att sången skrevs. Johan Vilhelm Berger heter han, rätt snarlikt ändå, som ska ha den tvivelaktiga äran att stå som textförfattare.

Anonym sa...

Eva Danielsson och Märta Ramsten (Svenskt visarkiv) har skrivit en bok om saken som kom för några år sedan, och i SR:s arkiv (P2) finns också en dokumentär som kan rekommenderas.

Hexmaster sa...

Tack båda! Danielsson och Ramstens bok heter Du gamla, du friska – från folkvisa till nationalsång (2013). Hittade ett radioinslag i samband med utgivningen.