2020-06-09

Dåliga äpplen smittar


Every time a cop is caught brutalizing a black or brown person, I hear the same argument: "'Its just a few bad apples."
- Sean Illing, Why the policing problem isn’t about "a few bad apples", Vox 6 juni 2020

På sistone har poliser påfallande ofta liknats vid äpplen. Här ett svenskt exempel från ifjol.
För det första uttrycker informanterna [poliser] att det finns ruttna äpplen inom kåren, liksom i övriga samhället.
- Rasmässig eller etnisk profilering inom rättsväsendet; skriftlig fråga 2018/19:69 av Linda Westerlund Snecker (V) till Mikael Damberg (S), inlämnad 30 januari 2019

Uttrycket bad apple tolkas som regel som att man i tillräckligt stora skaror inte kan undvika enstaka rötägg. Det är också den betydelsen som verkar ha etablerats i svenskan, i den mån det förekommer. Men då har man tappat bort det viktiga efterledet. Illings artikel påminner om det:
Curiously, the people who recite this trope rarely reflect on the second half of the expression: "A few bad apples spoil the bunch."
Att ruttenhet bland äpplen smittar är ett intressant biokemiskt faktum, väl värt att lägga på minnet.
Titta till ditt fruktlager någon gång i veckan och ta bort alla ruttna äpplen. Rutten kärnfrukt kan nämligen "smitta" annan frukt. Detta beror på etylengas, en färglös gas som gör att de andra äpplena mognar snabbare och i vissa fall förstörs. Därför ska äpplen inte heller lagras med andra frukter eller grönsaker.
- Gardena: Förvara äpplen

Det ironiska är att de som tar upp bad apples, att hela poliskåren inte ska beskyllas för oprofessionellt uppträdande hos några enstaka individer, använder en jämförelse som säger något helt annat: Att problemet med rötägg är att de kan smitta ner en hel kår.

Fler ordspråk som förkortats i bloggposten Kor på isar och annat rumphugget.

Inga kommentarer: