2017-06-27

Die tolle Brigit

När den heliga Birgitta ska beskrivas finns det en uppgift som är obligatorisk: Att Martin Luther kallade henne "die tolle Brigit", "tok-Britta".

Ordet tolle har haft olika betydelser genom åren, idag är de positiva övervägande men förr var det tvärtom. Exakt vad han avsåg skulle kunna avgöras om man såg beteckningen i sitt sammanhang ... Men var, närmare bestämt, använde han epitetet?

Inga kommentarer: