2015-03-10

IS fejkade flagga

Terroristerna i IS har en numer välbekant flagga. Den ska vi nu ta oss en titt på.

Den svarta färgen går tillbaka till en flagga som användes av abbasiderna när de tog makten på 700-talet. Den vita texten upptill är första halvan av trosbekännelsen, shahadan: "Det finns ingen gud utom Gud". Resten av shahadan står inte som vanlig text, som i Saudiarabiens flagga, utan finns i den vita rundeln: "Muhammed är Guds profet".

Den vita rundeln är nämligen avtrycket av Muhammeds sigill. Profeten använde sigillet för att underteckna den viktiga korrespondens som började föras när islam började ta fart.

Fast man behöver inte studera historien om sigillet länge för att bli mycket misstänksam. Det mesta talar för att "Muhammeds sigill", åtminstone i just den form som det återges på flaggan, är fejk.

Reliker och andra heliga föremål har aldrig fått någon större plats i islam, med den svarta stenen i Kaba som det stora undantaget. Någon industri av katolska mått har aldrig funnits. Men det finns några prylar som åtminstone en delmängd (hur stor? ingen aning) av världens muslimer tror på, eller åtminstone hyser aktning för. Den heliga samlingen förvaras i Topkapipalatset i Istanbul, den gamla osmanska huvudstaden, dit de fördes från 1500-talet och framåt. Där hittar vi:
 • Abrahams skål
 • Josefs turban
 • Moses stav
 • Davids svärd
 • skriftrullar som tillhört Johannes (evangelisten antar jag)
Och så några riktigt fina, med koppling till självaste profeten:
 • Muhammeds mantel
 • Muhammeds flagga
 • Muhammeds svärd
 • Muhammeds pilbåge
 • Muhammeds skål
 • Muhammeds sandaler
 • Muhammeds fotavtryck, fyra stycken rentav
 • En bit av profetens skägg, som man följdaktligen kan befinna sig vid
 • En tand från Muhammed
 • Ett undertecknat (med sigillet) brev från Muhammed
 • Muhammeds sigillring
Qadam mubarak: Profetens heliga fotspår

Hur den där flaggan ser ut vet vi inte, och lär aldrig få veta:
Out of respect for our Prophet (saas), no state, including the Ottoman Empire, has ever unfurled the banner although it was carried in battles and ceremonies. The banner, and other blessed relics that have thus been preserved for 1,400 years, will be unfurled when the moral values of Islam rule the world with the coming of Hazrat Mahdi (pbuh), insha’Allah.
- Harun Yahya (en mångsysslare som jag studerat förr och nog får anledning att återkomma till), The Sacred Relics

Bokstavskombinationerna? Dem har jag beskrivit på Faktoider: Muhammed (PBUH).

Vad sigillet beträffar så får det nog lite extra helig tyngd av att Muhammed kallas "profeternas sigill": Han är den siste av dem, den som avslutar verket.
Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.
- Sura 33:40 (Bernströms översättning)

För belägg för själva sigillet får vi gå till haditherna. (En hadith är en berättelse om eller beskrivning av profeten som inte återfinns i Koranen och vars äkthet bedöms från fall till fall.)
Anas Ibn Malik said: “Rasulullah (pbuh) had a ring made of silver and its (inlaid) gem was also of silver. When the Prophet (pbuh) wanted to write to the leaders of foreign states, he ordered a seal-ring to be made. Rasullullah (saas) therefore had a ring made, the whiteness of which is still before my eyes. The inscription engraved on the ring of Rasulullah (pbuh) was ‘Muhammad Rasulullah,’ of which in the first line was engraved ‘Muhammad,’ in the second line ‘Rasul,’ and in the third line ‘Allah’.”
- Irving Karchmar, The Seal Ring of the Prophet (saw)

Enligt tillagd uppgift fann profeten det otillbörligt att ha sitt namn ovanför Guds namn. Grammatiken fick ge vika för teologin, och orden placerades i omvänd ordning med "Muhammed" längst ner. (Vilket väl inte kan tolkas som det synnerligen hädiska "Gud är Muhammeds profet".)

Här följer en utförlig kartläggning av sigillet genom en rad hadither. Man har försämrat läsbarheten ytterligare några snäpp genom att skriva ut omskrivningar på arabiska. T.ex. är "Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam" = Muhammed.
Ibn 'Umar Radiyallahu 'Anhu says. "Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam kept his ring in his mubaarak hands (possession). Then it was kept by Abubakr Radiyallahu 'Anhu, then by 'Umar Radiyallahu 'Anhu. Thereafter by 'Uthmaan Radiyallahu 'Anhu. In his ('Uthmaan Radiyallahu 'Anhu's) time it fell in the Well of 'Arees. The inscription on this ring was 'Muhammadur Rasulullah"'.

[Kommentar] Bir 'Arees is a well near Masjid Quba [moské i Medina, den äldsta i världen]. During the khilaafah of Sayyidina Uthrnaan Radiyallahu 'Anhu the ring remained with him for six years, then accidently it fell into the well. Sayyidina 'Uthmaan Radiyallahu  'Anhu ordered a thorough search of the well. For two days water of the well was pulled out, but it could not be found.
inter-islam.org: Chapter on the mubaarak [helig] ring of Sayyidina Rasulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam

Efter den beklagliga händelsen med brunnen så lät Uthman, den siste kände innehavaren av den äkta ringen, tillverka en kopia. Den sägs sedan ha hittats i Bagdad 1534, då staden erövrades av osmanerna under Suleiman den magnifike. Det var den ringen som fördes till Konstantinopels Topkapi, där den ligger än idag.

Jag vet inte hur besvärligt det är för ens den mest glödande rättrogne att ta sig en titt på grejorna. Enligt en beskrivning som måhända kommer från Tavernier, en berest fransos på 1600-talet, är själva sigillet gjort av agat.

Här har vi ett brev till en viktig ledare i Egypten. Det ska ha skrivits av profetens sekreterare (rasullulah osv själv kunde inte skriva), och sedan signerats av profeten.

Fast detta är en kopia, en avskrift från 1904. Originalet hittades i ett egyptiskt kloster i mitten av 1800-talet; eller, vid den tiden såldes det åtminstone till sultanen av en fransk orientalist, som påstod sig ha hittat det i ett egyptiskt kloster. Äktheten förefaller lite sådär.

Hur som helst: I allra bästa fall är ringen i Istanbul en kopia tillverkad på 600-talet. En annan möjlighet, vars sannolikhet torde vara väldigt, väldigt mycket större, är att ringen är betydligt yngre. Vilket inte hade varit det allra första exemplet på ett fejkat heligt föremål. Så att säga.
Percy: Well, you won't be able to fool everyone. Look (he takes a red cloth from his sleeve): I have here a true relic.
Edmund: What is it?
Percy: (unwraps the cloth) It is a bone from the finger of Our Lord. It cost me 31 pieces of silver.
Edmund: Good lord. Is it real?
Percy: It is, My Lord. Baldrick, you stand amazed.
Baldrick: I am — I thought they only came in boxes of ten. (He opens a box of finger bones)
- Black Adder 1, ep 3: The Archbishop

Det har även påpekats att de ännu senare kopior, som tydligen blivit populära på sina håll, inte borde vara det. För ett sigill var något av ett personbevis; den som bar profetens ring var profeten själv.

Tipstack till Joacim J.

 P.S. Man kan se framför sig hur den äkta Ringen hittas i den där brunnen, av någon som sedan tillbringar de kommande seklerna i Medinas kloaksysstem, och ...

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har alltid forstatt det som att suran dar Muhammed beskrivs som profetlangdens sigill skall tolkas som att han ar den sista och slutgiltiga profeten, "profeternas insegel" och att kommande pastadda profeter alltsa ar bedragare. Jag har fatt lara mig att det ar darfor majoriteten av "vanliga" muslimer vagrar att rakna Ahmadiyya rorelsen som muslimer (sjalva kallar de sig muslimer); de tror pa atminstone en profet efter Muhammed.

Anonym sa...

Är det inte Johannes döparen det handlar om? Han räknas i alla fall som profet.

Hexmaster sa...

A1: Muhammed är den slutgiltige profeten ja, som jag skriver. Vad Ahmadiyya tror är att en viss historisk person är den s.k. Mahdi, som dels inte är en profet, dels någon som miljoner muslimer tror och väntar på.
http://faktoider.blogspot.se/2013/07/islams-godot.html
A2: Kolla själv. Tror inte JD skrev.

Anonym sa...

Nu har vi val kommit fran amnet, men har ar vad engelska wikipedia skriver om Ahmadiyyas standpunkt om "profetens insegel":

"Although Ahmadi Muslims believe that the Qur'an is the final message of God for mankind, they also believe that God continues to communicate with his chosen individuals in the same way he is believed to have done in the past. All of God's attributes are eternal. In particular, Ahmadi Muslims believes that Muhammad brought prophethood to perfection and was the last law-bearing prophet and the apex of humankind's spiritual evolution. New prophets can come, but they must be completely subordinate to Muhammad and will not be able to exceed him in excellence nor alter his teaching or bring any new law or religion. They are also thought of as reflections of Muhammad rather than independently made into Prophets, like the Prophets of antiquity."

Detta anser manga muslimer vara ett de facto fornekande av doktrinen om profetens insegel vilket enligt dessa gor Ahmadiyya till icke-muslimer.

Ahmadiyya resonemanget i wikipedias form ger onekligen ett "ata kakan och ha den kvar" intryck pa en icke troende som mig.