2012-10-19

Att ge utrymme åt irrläror

Det måste vara lika viktigt att bevaka pseudovetenskap som vetenskap. Att ta fram företrädare för olika irrläror, och låta dem möta folk som behärskar relevanta ämnen, och framför allt konsten att debattera med pseudovetare, skulle kunna bli fina uppvisningar.

Torsdagen den 18 oktober 2012 trodde jag att det var dags. Cafe-å-Lär är ett populärvetenskapligt kafé som regelbundet arrangeras på Chalmers. Ämnet för dagen var "Vad är homeopati?" - och den som skulle föreläsa var en diplomerad homeopat.

När man arrangerar en pseudovetenskaplig förevisning av den sorten, måste man vara på det klara med att den inte har mycket gemensamt med vanliga föreläsningar om riktiga ämnen. Förutsättningarna är helt annorlunda, och då måste genomförandet bli helt annorlunda.

Tyvärr verkar arrangören inte ha förstått detta i tillräcklig grad. Resultatet blev pannkaka - till viss del beroende på att det var en så förvirrad, även med kvackar-mått mätt, person som Evald Lindqvist (archive.org: www.evald-lindqvist.se), men även eftersom han tilläts tala fritt och besvara frågor lite som han ville; istället för att nagla fast honom vid påståenden som att kvarts är ett grundämne eller att varje grundämne har en "egen strålning" av ospecificerad karaktär.

I populärvetenskap är bevakning av pseudovetenskap lika viktigt som bevakning av vetenskap. Att man är duktig på det ena, behöver inte innebära att man är duktig på det andra.

Inga kommentarer: