2012-03-02

Krishna i ett tefat

Är det bekant att de gamla indierna höll sig med ännu oidentifierade flygande objekt? Vimanor, så kallade.


Modern illustration
Författare till boken uppges vara Kumbhodbhawa Agastyamundi. Han var samtida med Kung Rama, 5000 f.Kr. Där talas om tre slags flygmaskiner, som kommit till användning i forntidens strider. (Jmfr Mahabharatas skildringar.) Där beskrives det trä som används, silketyget till beklädnaden och hur det görs tätt, fallskärmar och elektricitet. Då en del flygmaskiner hölls svävande medelst gasballonger, framställdes den erforderliga bärgasen medels elektricitet. Syrehaltigt vatten delades på detta sätt i sina beståndsdelar, syre och väte. Det gamla namnet för väte var Udan Wayu. Den lätta vätgasen fick strömma in i fernissade silkebehållare som fästes vid toppen av vissa maskiner, med vilka man kunde lämna fort och fästningar om man var instängd, eller för att göra attacker uppifrån mot fästningar.
- Henry Kjellson, Forntidens teknik (1956)

Kjellson (1891-1962) var en intressant person (se Wikipedia). Flygplanskonstruktör, världsmästare i bågskytte, och ledde utredningen av den enda V2-raket som kraschade i Sverige... Men idag är han mest känd, om alls, för sina fantasifulla och naiva idéer om forntida folk med tillgång till motsvarande eller rentav bättre teknik än vi har idag. Cheopspyramiden som kärnkraftverk, tibetanska munkar som lyfter tunga stenblock med ljud, fynd av flygplan och kanoner i Bibeln, och så vidare. Som von Däniken men utan det utomjordiska inslaget, och faktiskt något tidigare; Erichs första storsäljare kom ut 1968.

En sann frände i anden till Kjellson och von D. har följande att säga om nämnda bok:
En källa säger att man i ett indiskt tempel år 1875 fann ett dokument, Vymaanika-shaastra Aeronautics, skrivet av Maharishi Bharadwaaja under det 4:e. århundradet f.Kr., denna text är skriven med en ännu äldre text som förlaga. En annan källa säger att pandit Subbaraya Sastry på ockult väg 1885 avläste hela sanskrit texten från en andlig dimension – Akashakrönikan.
- Peter Bernin, Vimanor - flygande farkoster och teosofi, Arcana 50

Det var 1952 som världen fick känna till dess existens. Enligt aningen trovärdigare källor dikterades den 1918-23, vilket jag skulle ta med en nypa salt, men en intressant detalj är att åtminstone några "anhängare" går med på att den dikterats via ett medium. (Vilket påminner om Tredje ögat nämnd i bloggposten Påhittade böcker.) Att flera tillskrivits författarskapet är typiskt.

Även om boken inte ens är så gammal som 1885 så skulle den tiden passa in på den vediska steampunk som beskrivs.
None of the planes has properties or capabilities of being flown; the geometries are unimaginably horrendous from the point of view of flying; and the principles of propulsion make them resist rather than assist flying.
- Ingenjörer i Bangalore som 1974 roade sig med att analysera "vimanorna"

Här kan man jämföra med de pseudo-lite-av-varje-strömningar som försett nazisterna med flygande tefat. Där snackar vi antigravitation, hastigheter på tiotusentals km/h, månfärder med mera. Uppenbarligen modernare myter än de som tyckte att det var tillräckligt häftigt att tillskriva forntiden flygplan som kunde flyga alls.


Wikipedia: Vaimanika Shastra

Inga kommentarer: