2012-03-18

Att goggla

Sökmotorn, företaget och varumärket Google blev först ett verb: googla.

Det dröjde inte förrän det blev försvenskat: goggla.

svenska googla: 158,000 träffar
svenska goggla: 1,380 träffar

- Diskussion på Wiktionary 2006

Definitivt talspråkligt och därmed knepigare att spåra textledes - ser ett belägg från 2003. Hört det? Jag har, från flera oberoende håll. Som språklig anpassning är det inte mycket att diskutera: oo-et är avgjort osvenskt.

3 kommentarer:

Kurt sa...

Skall det uttalas med kort o, så kan det snart glida över i Gåggla.

Alatius sa...

Har för mig att Robert Aschberg brukar säga just "gåggla".

Martin sa...

Uttalet med kort o har jag bara hört när man sagt det på skämtsamt sätt. Annars är det uttal som hörs oftast med långt o, som icke skall förväxlas med engelskans oo, som mer låter som ett utdradet kort u i svenskan