2012-03-07

Zarah Öberg, utbildad


Behövs inga föreberedelser trots allt? Jaha.

Vad tror ni att den här långa, långa listan är? (Ni får scrolla.)

- 2-årig utbildning till hälsopedagog med inrikning mot natur, kultur och mental hälsa 80 KY/HP (Yrkeshögskola / Linköpings universitet / KY / Anders Szczepanski)
- Massage / SPA-terapeut, Hydrotrim Eskilstuna
- Hälsopedagogik, Folkhälsoarbete o hälsofrämjande arbete, Uppsala Universitet 7.5 HP
- Miljö och hälsa (Linköpings universitet) 10 HP
- Ekofilosofi, Karlstads Universitet, 30 HP
- Läkeväxter (Linköpings universitet / Anders Szczepanski) 5 KY-poäng
- Hälsorådgivare steg 1 (Itrim)
- Hälsorådgivare steg 2 (Itrim)
- Heartmath, stresshantering och stressmätning (Hearthmath)
- Elektromagnetisk strålning (Kalle Hedberg)
- Sömn och mental hälsa, Johanna Falk (NNFS)

- Statsvetenskap, Miljöpolitik, Mittuniversitetet (7.5 HP) (Identifiering av miljöproblem, politik och miljö, hållbar utveckling, makt över klimatet)
- Miljöjuridik, Högskolan i Skövde (15 HP)
- Nanoteknik, risker och möjligheter, kemikalieinspektionen (Forskning och senaste nytt inom nanoteknik och nanopartiklar)
- Cellbiologi, Högskolan i Skövde, 7.5 HP (Cellens uppbyggnad, cellfunktioner, apoptos, cellandning, fotosyntesen, membrantransport)
- Natur-och kulturvägledning med inriktning mot utomhuspedagogik 15 HP (Utomhuspedagogik, natur och hälsa, miljö och hälsa, kultur och hälsa)
- Miljövård, Uppsala Universitet 15 HP (GMO, Miljöetik, Ekotoxikologi, kemikalier, marina miljöer, luftvård, klimatförändringar)
- Geologi, Stockholms Universitet (30 HP) (Geologi, kontinentaldrift, plattektonik, mineraler, bergarter, vulkanism, jordbävningar, seismologi, energi, vattnets kretslopp, översvämningar, landskapsutveckling, öken, glaciärer, istider, global förändring, väder och klimat)
- Grönsaksodling, växthusodling, Skillebyholm
- Bioenergi, 4.5 HP, Dalarnas högskola (Bioenergi, alternativ energi, vindkraft, vattenkraft, biobränslen)
- Trädgårdsdesign, Trädgårdsakademin 50 P (Växten och marken, latinska växtnamn, växtkännedom, färg och form, trädgårdens planering)
- Utbildning inom nanoteknik, nanopartiklar, Kemikalieinspektionen (Forskning, faror och fördelar med nanoteknik)
- Kemikalier, strålning, människan och miljön, Uppsala Universitet 10 HP (Toxikologi, miljögifter, tungmetaller, gifter i maten, gifter i kläder, gifter i vattnet, inlagring och eliminering av farliga ämnen inkluderat läkemedel)
- Naturterapeut, steg 1, 2, 3 och 4 (NNFS)

- Ayurvedarådgivare, balanserade doshor, ayurvedakost, ayurvedalivsstil, modul 1 (Eva Forsberg Schinkler)
- Ayurvedarådgivare, pulsdiagnostik, sjukdom, medicinering, modul 2 (Eva Forsberg Schinkler)
- Ayurvedarådgivare, ayurveda och psykologi, modul 3 (Eva Forsberg Schinkler)
- Ayurvedarådgivare, ayurvedisk på organisationsnivå, ayurveda och business,
tentamen del 4 (Eva Forsberg Schinkler)

- Motionsledarutbildning / PT (Itrim)
- Diplomerad Qi Gong-coach vår - 2010 (Livscoachakademin)
- Yogalärarutbildning steg 1 och 2 (Livshälsa)
- Friskare Livsstil, NNFS (cotrainer)

- Diplomerad kostrådgivare, inriktning mot övervikt, ätstörningar och KBT (26 veckor)
- Diplomerad Näringsterapeut (NNFS) 2-årig utbildning
- Födoämnesallergier (Linköpings universitet / Åsa Folkhögskola) 5 KY-poäng
- Sockerberoende, LCHF 2006 (Bitten Jonsson)
- Kurs i surdegsbakning (Saltåkvarn / Manfred Enoksson)
- Detoxkurs (Holistic / Leif Östberg)
- Raw Food, (Holistic, Greenroom - Cotrainer)
- D-vitamin och medicinsk forskning (Mats Humble / Holistic)
- Födoämnens- och proteinallergier (EU Biotek, Norge)
- Enzymer och nedbrytning - Anna Widell (NNFS)
- Näring, metabolic typing, aminosyror, hormoner, mental hälsa, Johanna Falk (NNFS)
- Biokemi, Organisk kemi, Lilian Bjelton, (NNFS)
- Mat som medicin, Peter Wilhelmsson (NNFS)
- Grundläggande näringslära steg 1, Lilian Bjelton
- Vitamin- och mineralterapi, Peter Wilhelmsson, NNFS
- Sockerberoende, hjärnans kemi, biokemi, Bitten Jonsson
- RAW FOOD, levande föda, Holistic
- Matsmältningssystemet och nedbrytning, Leif Östberg
- Läkande kost, Ingrid Franzon (NNFS)
- Levande föda / raw food, Birgitta Bengtsson (NNFS)
- Fasta, reningskurer, Peter Wilhelmsson (NNFS)
- Sockerberoende/drogberoende, biokemi, tillfrisknande, Bitten Jonsson (Medverkan som traniee)
- Immunologi och födoämnesallergi, 7.5 HP, Högskolan Kristiansstad
- Inflammatorisk kost och forskning, Stig Bengmark

- Medicinsk vetenskap, Omvårdnad / Medicinska sjukdomar, Uppsala Universitet (15 HP) (Cellulära, tumörsjukdomar, nerv- och cirkulationssystemet, mag- och tarmsjukdomar, leversjukdomar, blodsjukdomar, respirationssjukdomar, matsmältningssystemet)
- Medicinska sjukdomar, fysiologi, anatomi, Uppsala Universitet (15 HP) Nutrition, urinsystemet, hudsystemet, immunsystemet, allergi, anafylaxi, infektionskänslighet, skelettsystemet, skelettets anatomi, endokrina systemet, temperaturreglering, diabetes mellitus, fortplatning, psykiatriska sjukdomar.
- Medicinsk vetenskap, Stressfysiologi I och II, Mittuniversitetet (30 HP) Immunsystemet, stress på individnivå, vuxna och stress, barn och stress, samhällsstress, molekylär och cellulär stress.
- Grundläggande medicinsk genetik, 4.5 HP (DNA replikation, genetiska sjukdomar, molekylär diagnostik, kloning, transgena djur, genterapi, mitokondriell nedärvning, carcinogenes, mendelsk nedärvning, human evolution)
- Medicin o makt i historisk belysning, Uppsala Universitet (7.5 HP) (Normalisering, professionalisering, läkarmakt och medikalisering, styrning av samhällen)
- Stressfysiologi, Uppsala Universitet (7.5 HP) (Sinnen, centrala och perifera nervsystmet, autonoma nervssystemet, allmän stressfysiologi, endokrina systemet)
- Farmakologi, Luleå Tekniska Universitet (7.5 HP - 2010) (Läkemedelshantering, ATC-koder, läkemedelsinverkan, transmission, signalsubstanser i autonoma nervsystemet, lagar/författningar, receptorers funktion, farmakokinetik, läkemedelsbiverkningar)
- Medicinsk antropologi, Malmö högskola (8 HP) (mångkulturell vård, medicin och politik, placebo och nocebo, sociala sjukdomar, medicin och genus, medicinsk vetenskapsteori)
- Medicinsk baskurs, immunologi och mikrobiologi, Högskolan i Gävle (7.5 HP) (Bakterier, virologi, vaccinering, immunologi)
- Medicinsk vetenskap, Cancerbiologi, Högskolan i Skövde (7.5 HP) (Cellcykeln, cancer/tumörbildning, metastaser, mutationer, nedärvda och förvärvade generförändringar, cancerformer, cancerterapi, behandling)
- Rehabiliteringsvetenskap ADHD / DAMP, Mittuniversitetet (15 HP) (Teorier och forskning, beteendeanalys och projektarbete ADHD / DAMP)
- Växtbaserade Läkemedel, Linnéuniversitetet (7.5 HP)
- Medicinsk psykiatri, Luleå Tekniska Universitetet (15 HP) (Social psykiatri, missbruksvård, rehabilitering och behandling)
- Grundläggande vetenskaplig metodkurs, Blekinge Tekniska 7.5 HP
- Livets Molekyler, Umeå Universitet (15 HP) (Cellbiologi, virologi, immunologi, bakterier, virus, vaccinering)
- Farmakologi, äldre och läkemedel, Läkemedelsuniversitetet
- Fass för föreskrivare, Läkemedelsuniversitetet
- Miljö, miljöklassificering, ekotoxikologi, läkemedelsnedbrytning, Läkemedelsuniversitetet
- Citronsyracykeln/Krebscykeln - Miljögifter och ämnesomsättning (EU Biotek)
- Utbildning inom sköldkörteln och dess sjukdomar (Leif Östberg / Holistic)
- Sköldkörteln, binjurarna, relaterade sjukdomar och patientfall (Leif Östberg)
- Blodkärlssystem och Heart Score-mätning (Fytoterapiskolan, Mic McMullen)
- Avancerad utbildning inom LGS: Dr: Thean Meng Ooi (Michael), Leaky Gut Syndrom (Läckande tarm / Dominikanska Republiken)
- Avancerad utbildning: Protein och födoämnesallergier, LGS (EU Biotek, Norge / Dr. Harald A Mortensen)
- Födoämnesallergier, provtagning IgG, Histaminintolerans, Imupro
- Tarmdysbios och probiotika, Dr. Anna Widell (NNFS)
- Clinical Evaluation, Priciples of Assessment, Diana Nolan
- Clinical Evalutaion, Functional Nutrition Therapy Assessment, Diana Nolan
- Läckande tarm, Natura Medica Academia (NMA. NO), Dr Mortensen
- Diabetes och diabetesvård, Holistic, Inger Erland Tångring/Jenny Bergström
- Cancervård för komplementärmedicin, Karolinska / Vidarkliniken
- Biokemi, näringsmedicin, Jörgen Åsvärd (NNFS)
- Biokemisk reparation, sockerberoende, Bitten Jonsson
- Inflammation och inflammationshämmande behandling, Holistic
- Metabola Syndrom, Holistic
- Skolmedicinska labbtester, Jörgen Åsvärd
- Diana Noland, Functional medicine Testing and Treatment
- Diana Noland, Functional medicine Complex Care
- Inflammation och forskning, forskare Stig Bengmark

- Genus i vård, hälsa och lärande, Stockholms universitet (7.5 HP)
- Palliativ vård och omsorg, Mittuniversitetet (7,5 HP)

- Fytoterapeut, NNFS, 2-årsutbildning inom örtmedicin, 372 timmar
- Funktionsmedicinsk terapeut, 1 årig utbildning inom funktionsmedicin
- Naturmedicin (Bertil Wosk / Holistic)
- Energimedicin (Bertil Wosk / Holistic)
- Holistisk medicin - steg 1 (Bertil Wosk / Holistic)
- Patientbehandling - (Bertil Wosk / Leif Österberg)
- Immunförsvar, örtmedicin (Fytoterapiskolan, Mic McMullen)
- Kinesisk medicin - Mat som medicin (Peter Torssell, Akupunkturakademin)
- Ekologisk medicin / Vaccinering (Ulf Brånell, Kalle hedberg)
- NES Part 1, Frekvensmedicin / Kvantmedicin / Informationsmedicin, Dr Folker Meissner
- Levande avancerad blodanalys, Madeleine Marcus (NNFS)
- Svenska örtmedicin och kurer med omslag, Maija Ruisniemi (NNFS)
- Örtkännedom och örtmedicin, Lars-Erik Johansson (NNFS)
- Interaktion mellan näringsämnen och läkemedel, Peter Wilhelmsson
- Schamansk medicin, Jonathan Horwitz, Danmark
- Örtmedicin, fytoterapi, Lars-Eric Johansson
- Självläkningslära, naturläkekonst, Eric Karlsson
- Irisdiagnostik steg 1 - 2010, Peter Wilhelmsson, NNFS
- Immunförsvar och mikrober, Ylva Jansson
- Hårmineralanalys och metabolic typing, steg 1, Anafysen
- Hårmineralanalys, Trace Elements Dr. Watts
- Hårmineralanlys, patientfall, medicinsk geologi, steg 2. Anafysen
- Holistisk medicin, steg 2, fettsyror (Bertil Wosk/Holistic)
- Holistisk medicin, steg 3, Antioxidanter, fria radikaler (Bertil Wosk/Holistic)
- Hormoner, sköldkörtel och binjurar, Peter Wilhelmsson, NNFS
- Sköldkörteln och binjurarna 2010, Leif Östberg, Holistic
- Fytoterapi, övre matsmältningen och levern, Lars-Eric Johansson, NNFS
- Fytoterapi, matsmältningssystemet och candida, Lars-Eric Johansson
- Komplementärmedicinsk behandling vid cancer, Henning Saupe
- Fytoterapi, hjärtat och blodomloppet, Lars-Eric Johansson (NNFS)
- Bygg din egen praktik, näringsmedicinsk praktik, funktionsmedicinsk praktik
- Kost, tillskott och idrottsutövning, Torbjörn Åkerfeldt (NNFS)
- Utbildning i binjureutmattning, Bertil Wosk, Holistic
- Fytoterapi, Stress och nervsystemet, Lars-Eric Johansson (NNFS)
- Fytoterapi, Immunförsvaret/lymfan, näsa, hals, öron, Lars-Eric Johansson
- Fytoterapi, Fyto- farmakognosi, Lars-Eric Johansson
- Aminosyror och fettsyror, Torbjörn Åkerfeldt (NNFS)
- Fytoterapi, hormonsystemet, Lars-Eric Johansson (NNFS)
- Fasta och reningskurer, Peter Wilhelmsson (NNFS)
- Fytoterapi, Andning, njurarna, urinblåsan, Lars-Eric Johansson (NNFS)
- 15 orsaker till sjukdomar, Peter Wilhelmsson (NNFS)
- Pekana, homeopati, IFM-kliniken

- Tankens kraft på cellnivå - (Boris Aronovich / Mänskliga resurser)
- PSYCH-K, Muskeltestning och NLP
- Fysiologisk kinesiologi, Mac Pompeius Wolontis
- Kinesiologi neuromotoriska grupper, anamnes, Mac Pompeius Wolontis
- Neuropraktik, Manual Kinesiology (MK), neurotesting, Mac Pompeius Wolontis
- Biokemisk kinesiologi, Diagnostisk kinesiologi, Peter Wilhelmsson
- Akupraktik, akupunktur, akupressur, Mac Pompeius Wolontis
- Zonterapi, NNFS, Lars-Eric Johansson
- Kostdiagnostik, kropps- och ansiktsdiagnostik, Steven Acuff (NNFS)
- Kinopraktik, kinopraktikskolan

- Programledarutbildning (Nordisk film/kanal 5) - 2006
- Fördjupningsjournalistik, Poppius Journalistskola (Journalistutbildning inom reportage, statistik, lokaljournalistik, presskonferens)
- Storytelling & strategisk PR, Dramaturgi, Nordic Business Institute
- Storytelling & strategisk PR, Narratologi, Nordic Business Institute
- Storytelling & strategisk PR, Manusskrivande, manusläsning
- Storytelling & strategisk PR, Digital storytelling
- Storytelling & strategisk PR, Corporate storytelling
- Storytelling & strategisk PR, Storytelling i upplevelseindustrin
- Storytelling & strategisk PR, Lärande i arbetslivet, 10 veckors praktik
- Storytelling & strategisk PR, Formgivning och produktion
- Storytelling & strategisk PR, Entreprenörs-LIA, 10 veckors praktik
- Storytelling & strategisk PR, Examensarbete

- Certifierad Internationell Coach - ICC-coach, Skandinaviska Ledarhögskolan
- The Next Step (Joseph McClendon)
- Robin Sharma - Lead without title (Lifevision)
- Anthony Robbins - "Unleash The Power Within", Rome
- Certiferingsutbildning för föreläsare (Cotrainer - CET)
- Meta States Practitioner (Sara Lee / Niklas Daver) - 2010
- Coaching Genius (Sara Lee / Niklas Daver) - 2010
- Access Bars (Gary Douglas, Dain Heer, Welledge) - 2010
- Access Bars and Foundation (Gary Douglas, Dain Heer, Welledge) - 2010
- Access Level One (Gary Douglas, Dain Heer, Welledge) - 2010
- Säker konflikthantering, Metodicum , Eva Grundelius
- Ett rikare liv, steg 1, 2, 3 och 4, Balansekonomi
- Certiferingsutbildning inom sorgbearbetning

- NLP Practitioner - certifiering genom INLPO (Livinnlp) - 2008
- NLP Practitioner - certifiering genom ICNLP - (Skandinaviska Ledarhögskolan) - 2009
- NLP Practitioner - certifiering genom ICNLP - (Skandinaviska Ledarhögskolan) - 2010
- NLP Master - certifiering genom ICNLP - (Skandinaviska Ledarhögskolan)
- NLP Trainers Trainer (Joseph O´connor, ICNLP) - 2009
- PSYCH-K Instructor, Certifierad psykologisk kinesiolog (Lars Steinberg)
- NLP Trainer Praktik (NLP Practitioner / Nordic Institute) - 2010
- Hypnos, Fredrik Praesto
- Kommunikologi, modul 1, Metanoova

Pågående privata utbildningar samt högskoleutbildningar hösten/vintern 2011

- Vårdpedagogik 1, 30 HP Stockholms Universitet
- Hälsopsykologi, 7.5 HP, Högskolan i Kristiansstad
- Framtidens intelligenta teknik - hjärnan, 15 HP, Luleå Tekniska universitet
- Naturläkemedel, 7.5 HP, Karolinska Institutet
- Framtidens intelligenta teknik - kognitionsvetenskap, 15 HP, Luleå Tekniska
- Storytelling, strategisk kommunikation, 2-årig yrkeshögskola Storytelling, dramaturgi, narratologi, corporate storytelling, digital storytelling, storytelling i upplevelseindustrin, formgivning och produktion.
- Certifieringskurs inom sorgbearbetning
- PUMT (Personlig utveckling med mental träning) 1-årsutbildning Skandinaviska Ledarhögskolan
- Su Jok - kurs del 1

"Bakgrund"


- Utbildad ekonom med inriktning mot internationell marknadsföring
- 2-faldigt mediatränad (Itrim, kanal 5 (2006)
- Utbildad Make up-artist för Decléor (2005)
- Extraarb. som SPA-terapeut/massör under utbildningstiden (2004-2005)
- Eventansvarig/Eventbyggare, Minaks, Strömstad (OKQB, Volvo, Coop Sverige)
- Butikschef inom detaljhandeln (Jamjam) samt vikarierande butikschef sommar 1998 (Jamjam Barkaby)
- Delägare i Itrim Västerås t.o.m. (2005-2006)
- Invald i Itrim centralt: Programrådet (ansvar för materialfrågor rörande kost och KBT)
- Grundare till Green n Lean - ekologisk och vegetarisk matkoncept 2006
- Delägare, marknadschef för Green n Lean´s vegan- och provrestaurang 2006-2008
- Delägare i Green n Lean Healthy Food 2006-2010
- Hälsoexpert och kostrådgivare på Gi Viktkoll 2005-2007
- Kost- och hälsoinspiratör i stora och små 2005-2008
- Expert på familjeliv.se 2006-2007
- Programledare på kanal 5 - Älskling vi dödar barnen 2006-2007
- Hälsocoach på Tv 4 1 gång per vecka
- Nyhetsmorgon mellansverige 2007-2008
- Expressens hälsobloggare - 2007-2009
- Ansvarig webbredaktör för ToppHälsa.se - 2006-2007
- Skribent och hälsojournalist, Topphälsa - 2006-2007
- Hälsoexpert för DN, Expressen m.fl. på Allt om Barn 2007-2008
- Hälso- och programledarecoach på MTV // Nickelodeon - sommar 2008
- PR-ansvarig för Nickelodeon´s sommartour - sommar 2008
- Delägare och grundare till Fruktservetten 2008-2009
- PR-profil för HIPP och Valio 2008-2009
- Utbildare och grundare av certifierade talar-utbildningarna TUFF och CUFF (tillsammans med Lasse Gustavson och Henrik Mattsson samt kostutbildningar, i samarbete med SLH)
- Utbildare inom skola/omsorg samt för Sveriges barnläkare, sjuksköterskor, dietister, kommun och landsting.
- Utbildare för familjer via familjekurser, gemensamt med Igor och Veronica Ardoris.
- Egen företagare inom eventbranschen med inriktning mot barn 1997-1998
- Hälso- och kostexpert på barntotal 2006 - nuvarande
- Hälso- och kostexpert på Allt för föräldrar 2006 - nuvarande
- Svarare TT Spektra 2007-2010
- Hälsojournalist och skribent
- Sveriges citytidningar 2007-2010


Det är Zarah Öbergs utbildning och yrkeserfarenhet, enligt sidan Utbildning, bakgrund och verksamheter. Jag har inte tagit med allt, som "driver ett cirka 50 hemsidor på ideel basis" m.m. krafs. Hon är för övrigt född 1979.

Sedan 2007 motsvarar 1,5 högskolepoäng en arbetsveckas heltidsstudier. För Ky-poäng (kvalificerad yrkesutbildning) är det 1 poäng/vecka. Enbart poängen ovan motsvarar 10 års oavbrutna studier. Tillkommer lösa timmar, veckor och år, samt allt annat. Å andra sidan skulle nivån på hennes prestationer, som demonstreras på Zarahs sida och åtminstone ett 50-tal andra, kunna tyda på att studierna kanske gick i väl forcerad takt, eftersom hon på alla sätt ter sig vara någon som ingenting vet, ingenting kan och ingenting förstår.

Något ytterligare? Tja, åtminstone några av de uppdrag i media som nämns stämmer faktiskt. Som en frågespalt i Eskilstuna-kuriren, för att bara ta ett exempel. Det kunde man inte trott.

15 kommentarer:

Trash sa...

"Icke anställningsbar" var min första tanke.

Anonym sa...

Överliggare kallades det förr.

Kurt sa...

Nej, en överliggare är ju snarast en passiv person som dröjer sig kvar. Här är det ju i stället en virrg person som flänger runt som en skållad råtta mellan olika utbildningar.

Hexmaster sa...

Tillsvidare tror jag på en ännu enklare förklaring.

Trash sa...

Skulle den enklare förklaringen kunna vara "ett personligt förhållande till sanning"?

Det ändrar inte min första tanke.

Anonym sa...

Om man nu tror att en människas personlighet speglar sig i hennes namn. Så är hennes andranamn Kristhina (sic!)Eleonora Tingeling.

Lena Synnerholm sa...

Jag tror inte ens, att orkade läsa alla. När jag såg hur lång listan var, undrade jag faktiskt om det var möjligt, att hinna med alla. Bar att någon räknat på saken! Jag skulle tro att åtminstone en del, bara är hennes bluff. Hon är inte nödvändigtvis mytoman, men kan mycket väl vara det.

Sarvi sa...

Beträffande universitets- och högskoleutbildningarna torde det vara enkelt att kontrollera via LADOK-utdrag för respektive lärosäte.

Lena Synnerholm sa...

Låter som en bra idé! Någon som har tid och ork?

Anonym sa...

Tösen är anställd på en tidning men kan inte redigera sin egenCV

Annika sa...

Får mig att tänka på en utbildning i Orsa, Scott, där en del lärares CV har vissa likheter med ovanstående vad preudovetenskap och spa anbelangar. Läs mer på http://www.vof.se/folkvett/20081statsbidrag-till-pseudovetenskap och tyvärr är det ungefär lika idag, http://www.scottorsa.se/default.asp?PageID=510

Gugge sa...

Råkade springa in på någon av hennes andra websajter ...

medicinsk-geologi.se

Ja, jisses

Bobbo sa...

Jag tror inte hon ljuger. Hade hon ljugit hade hon väl dragit till med något lite mer imponerande. För trots sin längd, är cvt inte särskilt imponerande. Det mesta är tramskurser givna av alternativmedicinare, eller smågrejor ingen skulle anse särskilt meriterande.

Tittar man sedan på högskolepoängen får jag, lite snabbt räknat och oräknat pågående utbildningar, strax över 300 hp, dvs tio terminer. Det låter kanske mycket, men det mesta är orienterande distanskurser på grundnivå, dessutom med en hel del överlapp. Vissa av dom mindre kurserna går att slutföra på ett par dagar, om man vill.

Anonym sa...

Jag är så otroligt trött på den här människan. Hon utger sig ständigt för att vara någon sorts expert och det värsta är ju att folk köper det. Jag längtar till den dagen då någon stor tidning pickar hål på hela hennes buisness.

Anonym sa...

Ifrån ekuriren:

"Zarah svarar: Hej och tack för ditt mail. Jag ger kostnadsfria svar inom kost, hälsa och medicinska frågor men kan inte sätta upp kostplaner kostnadsfritt tyvärr, eftersom det tar oerhört mycket tid och kräver biokemisk anpassning. Varma hälsningar Zarah Öberg "

Bra att hon gör en biokemisk anpassning för varje individ!