2023-01-31

Folkhemmets THX

Tre fjärdedelar av THX-patienterna var över 50 år. Nästan en tredjedel var ålderspensionärer. Många av dem hade haft kontakt med sjukvården men upplevde inte att de fått hjälp. Över hälften hade sökt homeopat eller annan ”naturläkare”. I större utsträckning än befolkningen som helhet bodde de människor som sökte sig till Elis Sandberg i Aneby [skaparen av THX] i mindre samhällen eller på landsbygden. En senare undersökning visade att THX-sympatisörerna i högre grad än befolkningen som helhet röstade borgerligt, ofta på KDS, Centerpartiet eller Folkpartiet.

- Maria Josephson: Lex THX (Norstedts 2022), s 130–131

Undersökningen genomfördes 1976; ”senare” syftar på att handlingen i boken vid tillfället är tio år tidigare.

Det kan nämnas att C 1976 var betydligt större än idag, KDS (numera Kristdemokraterna) betydligt mindre, med 24,08 % respektive 1,36 % i riksdagsvalet. Däremot var KDS betydligt starkare i ”THX-land”, ett givetvis vagt definierat område som till stora delar sammanföll med bibelbältet: Jönköpingstrakten och småländska höglandet, inklusive Sandbergs hemkommun Aneby.

Profilen på THX-anhängarna avslutas med en jämförande slutkläm, med ett öga på Vietnamrörelse, 68 års händelser med mera:

THX-rörelsen var alltså till det yttre en antites till tidens radikala rörelser: de engagerade var äldre, de bodde på landet och de var konservativa politiskt.

- Ibid. 

I mycket en antites, i annat inte, som motståndet mot överheten. Liksom i anammandet av alternativmedicin. Jodå – sådant fanns även förr i tiden, även i det omhuldade folkhemmet, även bland äldre borgare på landet, som i den gängse bilden av ”förr” väl borde vara de sista att springa till homeopater. Eller åtminstone promenera varligt. Men det fanns det alltså åtminstone en del som gjorde. För THX-anhängarna utgjorde tidvis åtminstone en liten folkrörelse. Och är man är lite färre än man tycker att man borde vara så kan man väsnas desto mer, vilket på den tiden kunde märkas i insändarspalter och politik (som när det arrangerade propagandaresor till Stockholm och riksdagen). Och – obs! – till skillnad från dagens antivaxxare, klimatskeptiker med flera, så delade dessutom en stor del av allmänheten deras tilltro till THX och veterinär Sandberg, och åtminstone inom denna frågan deras misstro till Medicinalstyrelse och överhet. Där var de inte antites utan tvärtom representativa svenskar.


Inga kommentarer: