2014-11-11

En kvarts miljon elöverkänsliga?

Elöverkänslighet är på väg att bli ett stort folkhälsoproblem. Framförallt för dem som drabbas men också för samhället i sin helhet. Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns idag över 280 000 drabbade i vårt land, av dessa har ungefär en tiondel svåra problem.
- Ur motion 2014/15:978, Elöverkänslighet, av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Att Sverige hyser över en kvarts miljon "elallergiker" är en återkommande uppgift. Varifrån kommer den? I meningen därpå anger Carlsson vad som förefaller att vara källan:
I Nationell miljöhälsoenkät 2007 (NMHE 07), som finns att ta del av i Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009, anger 3,2 procent att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält.
Få se... 3,2 procent av nio miljoner, det blir lite drygt 280 000 det. Men att Socialstyrelsen citerar en undersökning är ju något helt annat än att de accepterar självdiagnosen.

Det räcker att i Miljöhälsorapport 2009 gå till det stycke Carlsson hänvisar till (sid 192) och läsa meningarna innan för att få reda på att SoS inte ens 2009 köpte de där 280 000 rakt av:
I välutformade experimentella studier har dock varken friska eller elöverkänsliga personer kunnat avgöra bättre än slumpen om de varit exponerade eller inte. [...] Det är uppenbart att symtomen är verkliga och att vissa drabbade lider svårt, men det finns i stort sett inga vetenskapliga data som bekräftar att exponering för elektromagnetiska fält orsakar eller bidrar till dessa symtom.
Och läser man därtill två meningar längre fram så konstateras att
Andelen som anger att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält har inte förändrats sedan den förra enkätundersökningen 1999
vilket kan ställas mot den avsevärda ökning av mobilmaster, smartphones, 3G (som enligt de troende ska vara extra stygg strålning) med mera som Sverige erfarit under samma period.

Det förefaller som om Ulrika Carlsson i Skövde inte läst den källa hon hänvisar till eftersom hon i så fall hade insett att den i själva verket talar emot den slutsats hon drar.

Att slarva med källor och innantilläsning är en dålig idé. Det är en särskilt dålig idé när det gäller såväl pseudovetenskap som politik. Det är en direkt usel idé när det gäller pseudovetenskap och politik eftersom vanföreställningarna då kan få genomslag i samhället. Precis som vore de på riktigt.


Mer på bloggen: Elstrålning och andra folksjukor

1 kommentar:

Kurt sa...

Framförallt så påstår ju Cwrlsson (C) att Socialstyrelsen verkligen har gjort någon form av "beräkningar", och det har de ju uppenbarligen inte alls gjort!