2013-10-31

Alvvägs

Från Google maps: Ett litet utsnitt från Reykjavik, stadsdelen Grafarholt. Utmed den stora vägen går en gång- och cykelväg samt en ridstig. Mitt i bilden ser man hur de går på ömse sidor om någonting. Det är Grásteinn.

Foto: Ragnheiður Traustadóttir/Þjóðminjasafn Íslands

Klippblocket har veterligen flyttats vid två tillfällen, 1970 och 1998. Den första gången var förenad med en del bök och det var också då den gick i två delar. Andra gången var man desto försiktigare. Men flyttade stenen gjorde man, på grund av ett stort vägbygge (den stora vägen på bilden kantänka). För mindre pressande ärenden kommer det inte på fråga: "Okkur dettur ekki í hug að hreyfa við álfasteininum", som kommunens kommunikationschef sade 2012; "Det skulle inte falla oss in att röra alvstenen."

Bortsett från det uppenbart löjliga så vill jag fästa uppmärksamhet på en detalj. När man hör talas om en "alvsten" så utgår man ifrån att en sådan uppfattning är gammal. Beträffande gråstenen så är den det inte alls -- åtminstone inte såvitt någon kunnat finna.
År 1983 fördes Grásteinn upp på Þjóðminjasafn Íslands lista över fornlämningar, en åtgärd som väckte en hel del frågor. Stenen fanns upptagen i lokala förteckningar sedan 1918, men det dröjde ytterligare många år innan det fanns belägg för att stenen kopplats ihop med folktro.

Källa:
Alvsten fredas vid bygget av ny cykelbana i Reykjavík, Islandsbloggen 29 oktober 2012
Enn tiplað á tánum í kring um Grástein, Fréttablaðið 25 oktober 2012

Inga kommentarer: