2012-04-22

Carolus Rex Marcia Carolus Rex har ni hört. Känner ni till historien bakom?

Musikhistorikern och kompositören Wilhelm Harteveld kom från Sverige men bodde i Ryssland större delen av livet. I stadsarkivet i Poltava hittade han en bunt noter. Dessa utgjorde en nedteckning av en marsch som självaste dundergudens karoliner marscherat till. Han återvände vid revolutionen - förmodligen finns här ett samband - och presenterade 1920 fyndet här hemma. Det gjorde sensation.

Marcia Carolus XII, Svecorum Rex - Lifgardet. Anno 1707.

På 1970-talet kunde några musikforskare i Lund under ledning av Lars Hultén* visa att marschen inte alls hade med Karl XII att göra. Harteveld hade tagit en låt, med det föga blågula namnet "Moskvas lantvärns marsch", justerat lite grann, lånat in detaljer från andra sammanhang och fixat ett arrangemang. Så vart "Karl XII:s marsch" förfalskad. Inte för att musiken i sig blir sämre eller bättre för den sakens skull.


* Hultén förefaller att vara samme person som är ordförande för 30 november-föreningen i Lund och som även haft - har? - en position i Sveriges Nationella Förbund. Han fick 1971 viss uppmärksamhet för uttalandet "Lunds flickor ska ej exploateras av svartmuskiga sydlänningar och internationella äventyrare".


Inga kommentarer: