2011-03-20

Mumiens förbannelse


Ten years ago a great English landowner brought the mummy from Egypt to adorn his hall. Report declared that of the mummy's five discoverers two had almost immediately lost their fortunes, one had suffered amputation of an arm, one had been blinded by an explosion and one met a mysterious death.
- "Malignant mummy banished by British after spreading death and injury!", The day book, 11 maj 1914

Alla känner till uppgifterna om att folk som varit med vid öppnandet av Tutankhamons grav skulle ha drabbats av en förbannelse. En enkel kontroll visar att det i så fall inte var mycket till förbannelse, av 58 personer som närvarade hade åtta dött tolv år senare.

Inte för att fakta spelar någon större roll i sådana här sammanhang. Men faktum är att det inte var någon ny idé. Bortsett från att tanken ligger nära till hands när man hanterar mumier så hade man hittat faktiska förbannelser i några gravar som inspirerat till såväl böcker som artiklar. (Tutankhamons grav var dock oförbannad.)

Skrönan ovan är från 1914, eller åtta år innan Carter gick in i graven (han dog 1939). Mumien ifråga var en prästinna/prinsessa som under sin tid på British Museum ställt till det för mängder av besökare. Till slut ställde man dit en kopia och flyttade originalet till förrådet - vips upphörde problemen. Några år senare upptäckte en amerikansk egyptolog det hela. Eftersom museet ändå inte hade den äkta mumien utställd kunde de väl lika gärna sälja den? Det kunde de, och mumien skickades iväg till USA ombord på ett nytt fartyg som förresten hette Titanic.

I artikeln nedan nämns en bok om en farao Cheops som väcks till liv på 2100-talet. Den skrevs 1827, var tydligen inspirerad av Frankenstein och vore kanske intressant att läsa.

För ett ännu äldre belägg, se bloggposten Mumiens förbannelse 1593

Wikipedia: Curse of the pharaohs
En svensk motsvarighet finns på Björketorpsstenen

Inga kommentarer: