2009-05-31

Politiker och/eller kreationist

Politik skriver jag väl aldrig om här. Men detta rör inte politik utan religion. För det är ju två olika saker.

Det går inte att separera politik och religion från varandra.
- Ella Bohlin, tidningen Humanisten 3/2005

Eller om det var tvärtom?

För mig är det viktigt att göra åtskillnad mellan tro och politik.
- Ella Bohlin, egna hemsidan, 4 februari 2009

Det första citatet kommer från en tidning från en organisation som anser att religion och förnuft är oförenliga. Man kan alltså tänka sig att det skulle kunna vara vinklat, ryckt ur sitt sammanhang, eller rentav förfalskat? I vilket fall det borde ha dementerats. Men den intresserade kan ju läsa själv.

Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst. Jag har inga som helst planer på att ändra detta.
- Ella Bohlin, egna hemsidan igen

... Vilket ju är lite synd eftersom Darwin, såvitt jag vet, inte hade någon teori alls om jordens uppkomst, som heller aldrig tagits upp i biologin.

Politik skriver jag som sagt aldrig om. Men om svenska folket skickar en kreationist till EU-parlamentet så är det dumt och onödigt.

4 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag tänkte faktiskt e-psta dej, och påpeka detta fel. Det finns nämligen med i faktioden "Bi-Bangteorin".

Hexmaster sa...

Jaha, men då kan du ju skriva det här. Vad var det du ville du uppmärksamma?

Faktoider.nu: Big Bang

Lena Synnerholm sa...

Kreationister har en stark tendens, att blanda ihop dom här forskningsområdena:

1. Universums uppkomst (Big-Bangteorin tillhör kosmologin).
2. Jordens och Solsystemets uppkomst (accredationsteorin tillhör astronomin).
3. Livets uppkomst på Jorden (abiogenens tillhör kemin).
4. Livets utveckling (evolutionsteorin tillhör biologin).

Charles Darwin sysslade enbart med punkt nummer fyra. Det är inte tillräckligt klart, att punkt nummer 2 och 3 är helt olika saker. Det var det jag ville påpeka.

Lena Synnerholm sa...

Okej, det ska vara punkt 2 och 4. Andra saker dom lätt blandar ihop, är geologi (vetenskapen om sten och jord), paleontologi (vetenskapen om fossil) och radioaktiv datering (et specialfal av fysik). Att dom dessutom ofta moraliserar över vetenskapliga resultat, gör inte saken bättre.