2007-11-09

Den decimala datorn

Alla vet att datorer arbetar med ettor och nollor. Eller rättare, med två lägen som dels kan representeras på en rad olika sätt (hål/icke-hål i hålkort, gropar/icke-gropar på CD- och DVD-skivor, ström/icke-ström i kretsar osv), dels kan tolkas på en rad olika sätt. (En egendomlig missuppfattning, som kanske flyter runt på sina håll än idag, är att datorer på grund av detta är oförmögna att hantera mellanliggande värden; gråskalor mellan svart och vitt, t.ex. Att sådant inte har ett skvatt med tekniken att göra bevisas enklast med det faktum, att datorer sedan länge arbetar med grafik med såväl gråskalor som färger i miljoner.)

Men hur många vet att den första datorn (eller en av de första, definitionerna är lite luddiga) ENIAC arbetade med siffrorna 0-9?

Datorer skiljer sedan mycket länge inte på data (text, siffror...) och program - ett program är data som händelsevis kan tolkas som körbara instruktioner (eller, i förekommande fall, bra nära...). ENIAC fungerade fundamentalt annorlunda ; utan att gå in på onödigt mycket teknikaliteter så var det i princip "bara" en elektronisk ekvationslösare. Man angav ekvationens konstanter genom att ställa in rattar i en s.k. funktionstabell, och variablerna matades in med hålkort. Därefter löstes ekvationerna numeriskt. Program lagrades inte elektroniskt, utan var en del av hårdvaran; omprogrammering krävde att sladdar flyttades.

"Arbetsminnet" var förenklat en gigantisk räknesnurra, en elektronisk kulram om man så vill, där tal lagrades och bearbetades decimalt. Istället för kugghjul med tio kuggar hade man, i princip, en elektronisk motsvarighet till sådana kugghjul; och varje "kugghjul" kunde lagra ett decimalt tal, 0-9. Eftersom även själva räknandet utfördes i dessa "minnen" går det inte att jämföra dem med arbetsminnena i vanliga datorer.

Ända sedan 40-talet används den s.k. Von Neumann-arkitekturen allmänt, som bl.a. går ut på att data och program lagras i ett centralt arbetsminne. På så vis är det större skillnad mellan en UNIVAC från 1951 och ENIAC än mellan en UNIVAC och den dator som just du sitter vid just nu.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

I så fall kan UNIVAC ses som den första datorn. För övright finns det många bildformat, som kan hantera fler färger, än vad det mänskliga ögat kan uppfatta. Våra ögon kan bara skilja, på 300.000 olika toner. Det viste dom tydligen inte om, som konstuerade bildformaten.