2018-04-04

Gustav III:s tvillingexperiment

Kaffe har förbjudits flera gånger i Sveriges historia. Vanligtvis har skälet varit att man tyckte att svenskarna lade för mycket pengar på den lyxartikeln och andra, pengar som dessutom försvann ur landet.

Gustav III lär även ha hört att kaffe var skadligt och förkortade livet. För att bevisa detta ska han ha iscensatt ett experiment. Två enäggstvillingar hade lyckats dra på sig varsin dödsdom. Kungen omvandlade straffet till livstids fängelse. Båda fångarna behandlades exakt likadant, med en enda skillnad: Den ene fick dricka tre kannor kaffe om dagen, den andre samma mängd te. Resultatet tog tid på sig och såväl kungen som de två läkare som övervakade det hela hann dö bort. Men när tvillingarna uppnått den särskilt för tiden mogna åldern av 83 år lär tedrickaren ha varit den förste att avlida.

"Lär"... Detta experiment finns omnämnt lite varstans, inte minst på Uppsala universitets hemsida. Där har man lagt in en mycket liten och blek reservation:
The authenticity of the story has been questioned.
- Uppsala universitet, Linné online: Coffee – rat poison or miracle medicine?

Mytmästaren avfärdade 2009 historien:
"Om den varit sann hade jag känt till den. Det här låter som en historia av sent ursprung, högst några decennier gammal. Från början kan den förresten ha handlat om någon annan än Gustav III och något annat än kaffe och te som prövades på tvillingarna", säger han.
- Bengt af Klintberg citerad i "Kungligt tvillingexperiment – sant eller falskt?" UNT 28 mars 2009

Om historien varit sann borde den finnas dokumenterad någonstans, det var ju själva poängen. Vad hette tvillingarna? Vad var de dömda för? Var satt de fängslade? Och borde inte samtiden, såväl allmänhet som forskare, ha uppmärksammat vad som beskrivits som Sveriges första kliniska försök?

Den äldsta beskrivningen jag hittills hittat är från 1937:
Digging into the 18th century records of the reign of King Gustav III of Sweden, Dr. B. E. Dahlgren, chief curator of botany of the Field Museum in Chicago, found that King Gustav used a pair of convict twins as guinea pigs to settle, in quite 20th century scientific fashion, a controversy of the day.
- Science News vol 31-32 (1937)

Den svenskfödde Bror Eric Dahlgren gav året därpå ut ett trevligt populärvetenskapligt häfte där kaffets botanik, historia med mera beskrivs utförligt. Det borde innehålla episoden om Gustav III, men gör det inte. Längre har jag inte kommit.

B. E. Dahlgren: Coffee (Chicago 1938)
Wikipedia: Gustav III of Sweden's coffee experiment

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar